1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

29.09.2021 21:33

DEEP LEARNING WITH JETSON NANO: REAL-TIME OBJECT DETECTION AND RECOGNITION

[1. Information systems and technologies]

Author: Gura V.T., Department of Radioelectronic and Computer Systems, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Ivan Franko National University of L’viv; Osadchuk O.Y., Department of Radioelectronic and Computer Systems, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Ivan Franko National University of L’viv

Open topic »

29.09.2021 21:53

DEVELOPMENT OF A UTILITY PAYMENTS OPTIMIZATION MODEL ON THE EXAMPLE OF SUBMITTING GAS METER VALUES IN UKRAINE

[1. Information systems and technologies]

Author: Katamai I.-M.B., software engineering student, Department of Software Engineering, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk; Kornuta Y.V., software engineering student, Department of Software Engineering, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk; Bandura V.V., associate professor, Ph. D, Department of Software Engineering, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Open topic »

30.09.2021 21:20

WHAT IS A CARDIAC STIMULATOR, WHY IT IS NECESSARY AND HOW DOES LIFE CHANGE AFTER ITS INSTALLATION?

[1. Information systems and technologies]

Author: Serdechenko I.S., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv; Chernykh M.A., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv; Hryn O.Y., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv

Open topic »

30.09.2021 21:28

COMPUTER SCIENCE IN THE MEDICINE

[1. Information systems and technologies]

Author: Serdechenko I.S., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv; Chernykh M.A., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv; Hryn O.Y., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv

Open topic »

29.09.2021 21:50

THE BENEFITS OF USING CAPSULES

[1. Information systems and technologies]

Author: Zemlіanska Yu.O., student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

Open topic »

29.09.2021 21:02

СИСТЕМА ВІДСТЕЖЕННЯ ПЕРЕШКОД ТА ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Амарій А.М., спеціальність «Комп’ютерна інженерія», студент 6 курсу, кафедра комп'ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Мельничук С.В., д.ф.-м.н., професор, кафедра комп'ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Танасюк Ю.В., к.ф.-м.н., доцент, кафедра комп'ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

29.09.2021 21:04

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» СТОСОВНО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

[1. Information systems and technologies]

Author: Аннєнков І.О., к.і.н., с.н.с. Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України

Open topic »

29.09.2021 21:07

СТВОРЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ З ДАТЧИКІВ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Ареф’єв І.А., асп., кафедра обчислювальної техніки та програмування, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків; Черних О.П., к.ф.-м.н., доцент, кафедра обчислювальної техніки та програмування, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків; Кучук Н.Г., д.т.н., доцент, кафедра обчислювальної техніки та програмування, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків

Open topic »

29.09.2021 21:12

ОГЛЯД ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бойчук І.І., студентка, кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

29.09.2021 21:15

РОЗРОБКА ВЕБ-ЖУРНАЛУ ВИКЛАДАЧА

[1. Information systems and technologies]

Author: Бондаренко А.С., студент, кафедра інформаційних технологій, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Open topic »

29.09.2021 21:24

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З ОБЛАДНАННЯМ ЛАЗЕРНОЇ ГРАВІЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЧЕРЕЗ ПОСЛІДОВНИЙ ПОРТ RS-232

[1. Information systems and technologies]

Author: Братах Т.Ю., студентка, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.09.2021 21:30

РОЗРОБКА ЦИФРОВОГО СВІТЛОМУЗИЧНОГО ПРИСТРОЮ НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ПЛАТИ ARDUINO

[1. Information systems and technologies]

Author: Гриш А.І., студентка, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.09.2021 21:36

SMART-ЦІЛІ. КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Давидова Г.Ю., викладач вищої категорії, циклової комісії “Еектроніка” та “Телекомунікація та радіотехніка”, ЗФККТ НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

29.09.2021 21:38

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дмитрик Т.Б., асистет, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Сторож Я.Б., к.т.н., ТОВ «ТехАудитСервіс»

Open topic »

29.09.2021 21:39

МЕТОД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ С ВЕБ-РЕСУРСУ ШЛЯХОМ ПАРСИНГУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Завтур І.Ю., студент, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024