1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

04.07.2023 09:42

INTERMITTENT DEMAND FORECASTING WITH ADAPTIVE BIAS CORRECTION BASED ON THE MODIFIED CORSTON METHOD

[1. Information systems and technologies]

Author: Leonid Lyubchyk, Dr. Sc., Professor, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine; Galyna Grinberg, Ph.D., Associate Professor, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine

Open topic »

03.07.2023 22:05

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН УНІВЕРСИТЕТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баланюк Ігор Іванович, студент, Заклад вищої освіти “Університет Короля Данила”

Open topic »

05.07.2023 23:32

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ГОЛОСОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бондаренко Максим Едуардович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Іващенко Георгій Станіславович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

08.07.2023 16:27

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ ГІДРОЕКОБЕЗПЕКОЮ ПРИ СИНХРОНІЗАЦІЇ ВУГЛЕВИДОБУТКУ І ЗГОРТАННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ ШАХТНИХ ПОЛІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Власов Владислав Сергійович, здобувач наукового ступеня, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

10.07.2023 12:39

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гресь Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, асистент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Косован Василь Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, викладач інформатики, Чернівецький ліцей № 1, м. Чернівці

Open topic »

03.07.2023 22:44

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

[1. Information systems and technologies]

Author: Дубук Василь Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Павенська Анна-Марія Володимирівна, студентка магістратури, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Онішечко Ірина Олегівна, студентка магістратури, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

04.07.2023 10:06

МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дудіч Віктор Володимирович, студент 4 курсу факультету менеджменту, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Open topic »

08.07.2023 16:33

МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ У БАГАТОВИМІРНИХ ЧАСОВИХ РЯДАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Здорик Нікіта Вікторович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Іващенко Георгій Станіславович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

22.06.2023 11:47

ДЕРЕВО РІШЕНЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗАВДАНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Слатвінська Валерія Миколаївна, асистент кафедри кібербезпеки, Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса

Open topic »

03.07.2023 22:20

РОЗРОБКА КАТАЛОГУ АВТОРСЬКИХ ТУРІВ З ПОДОРОЖЕЙ ПО СВІТУ З ВИКОРИСТАННЯМ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Степанюк Святослав Олегович, студент, Заклад вищої освіти “Університет Короля Данила”

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024