2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

05.06.2024 14:57

ТАКТИКА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Бондаренко Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та економіки підприємства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Баліцька Дар'я Миколаївна, студентка 4 курсу, група 242-20-1, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

05.06.2024 14:50

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОСТРАЖДАЛИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бондаренко Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та економіки підприємства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Чаус Владислав Андрійович, студент 4 курсу, група 242-20-1, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

06.06.2024 11:48

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

[2. Economic sciences]

Author: Габінет Василь Сергійович, студент, ПЗВО «Харківський технологічний університет «Шаг», м. Харків

Open topic »

13.06.2024 13:59

ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

[2. Economic sciences]

Author: Коба Олена Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,м. Полтава

Open topic »

10.06.2024 19:16

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Кордзая Натела Ревазівна, доктор економічних наук, професор, Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

Open topic »

12.06.2024 17:46

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ХС ГРУП

[2. Economic sciences]

Author: Кузнецова Наталія Олександрівна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Open topic »

12.06.2024 18:21

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В НЕ-ТЕХНІЧНИХ ВІДДІЛАХ КОМПАНІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Кукуяшний Ярослав Андрійович, магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

05.06.2024 23:22

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Нагаєва Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Державний біотехнологічний університет, м. Харків; Габріелян Гліб Левонович, здобувач ОКР «бакалавр», Державний біотехнологічний університет, м. Харків; Проценко Єлизавета Дмитрівна, здобувач ОКР «бакалавр», Державний біотехнологічний університет, м. Харків

Open topic »

09.06.2024 17:24

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[2. Economic sciences]

Author: Ольховий Сергій Володимирович, здобувач ступеня доктора філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса

Open topic »

05.06.2024 22:15

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Пилипенко Вячеслав Валентинович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

13.06.2024 13:36

КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: П’яста Андрій Русланович, асистент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

13.06.2024 13:40

AGILE-МАРКЕТИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ 5.0 У КОНТЕКСТІ МІНЛИВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Economic sciences]

Author: П’яста Андрій Русланович, асистент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

13.06.2024 12:21

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАМПАНІЯХ

[2. Economic sciences]

Author: Романуша Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Open topic »

06.06.2024 11:06

ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇН ЗА ЯКІСТЮ ЖИТТЯ: НІМЕЧЧИНА ТА УКРАЇНА

[2. Economic sciences]

Author: Романчук Любов Анатоліївна, кандидат філологічних наук, замдиректора ФОП «Дмитро Щитов», м. Дніпро; Щитов Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Мормуль Микола Федорович, кандидат технічних наук, доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Open topic »

30.05.2024 02:26

АНАЛІЗ ПОРТФЕЛІВ ІНВЕСТИЦІЙ ДО УКРАЇНИ ЗГЕНЕРОВАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛЕЙ САРМ ТА МАРКОВІЦА

[2. Economic sciences]

Author: Сапко Олександр Сергійович, магістрант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)

Date of conference

10 вересня 2024

Remaining time to start conference 50

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)
10-09-2024