3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

26.09.2021 16:22

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС РЕЄСТРАЦІЇ ДЕФЕКТІВ В МЕТАЛЕВИХ ЗРАЗКАХ

[3. Technical sciences]

Author: Бенедицький В.Б., старший викладач, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир; Демчук М.А., студент 4 курсу, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир; Коренівська О.Л., к.т.н., доцент, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

Open topic »

26.09.2021 17:20

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИТІКАННЯ ГАЗУ З ГАЗОПРОВОДУ І ЙОГО ФІЛЬТРАЦІЇ В ҐРУНТІ

[3. Technical sciences]

Author: Дрінь Н.Я., к.т.н., асистент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

26.09.2021 17:23

ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПРИ ЗАТРИМАННІ ОСІБ ЯКІ ВЧИНИЛИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ А ТАКОЖ ПІДОЗРЮВАНИХ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

[3. Technical sciences]

Author: Карасьов О.А., курсант 2 курсу, КП-932, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Open topic »

26.09.2021 17:31

РАДІОЛОКАЦІЙНА ВІДБИВАНІСТЬ НЕСФЕРИЧНИХ ГІДРОМЕТЕОРНИХ ЧАСТИНОК ПРИ ПОВНОМУ ПРИЙОМІ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан В.Х., доцент, кафедра технічної експлуатації флоту, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса

Open topic »

26.09.2021 17:36

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СПРЯМОВАНИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ

[3. Technical sciences]

Author: Лютак З.П., к.т.н., професор, Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

26.09.2021 17:38

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТУПУ БАГАТОСТАНЦІЙНОГО ТИПУ CDMA

[3. Technical sciences]

Author: Орловський В.О., студент, кафедра системного аналізу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Open topic »

26.09.2021 17:40

ІЛОН МАСК – ВІДКРИТТЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ

[3. Technical sciences]

Author: Сойка Н.В., студентка, відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму, Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Open topic »

26.09.2021 17:56

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ВИТРАТ ГАЗУ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ НА ЛІНІЙНІЙ ЧАСТИНІ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Р.Б., к.т.н., доцент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

28.09.2021 21:14

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛІЗОБЕТОНИХ КОНСТРУКЦІЙ ШТУЧНИХ СПОРУД ЗАЛІЗНИЦЬ ПО ДЕФЕКТНОСТІ

[3. Technical sciences]

Author: Талавіра Г.М., к.т.н., доцент, кафедра залізничної колії іколійного господарства, Державний університет інфраструктури і технологій

Open topic »

28.09.2021 21:17

ОСОБЛИВОСТІ МАГІСТРАЛЬНИХ ОПТОВОЛОКОННИХ ЛІНІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Ящук Ю.Р., студент, кафедра системного аналізу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)

Date of conference

10 вересня 2024

Remaining time to start conference 50

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)
10-09-2024