2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

07.06.2022 11:24

BALTIC DRY INDEX AND ITS USE IN INTERNATIONAL LOGISTICS OPERATIONS

[2. Economic sciences]

Author: Berenda Sergiy, PhD, Associate Professor, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv; Nikitchuk Nina, bachelor, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Open topic »

06.06.2022 17:34

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Orel Y. V., student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky "; Kryvda O.V., PhD in Economics, associate Professor of Economics Department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky"

Open topic »

07.06.2022 11:41

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Бондар Валерія Юріївна, асистент кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Open topic »

08.06.2022 11:50

АНАЛІЗ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Курішко Катерина Андріївна, здобувачка вищої освіти групи ЕП 18-1, Донбаська державна машинобудівна академія

Open topic »

31.05.2022 23:32

ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Микиша Анна Дмитрівна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Open topic »

06.06.2022 20:55

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Хмелюк Альона Василівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024