1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

08.06.2022 13:40

STRUCTURE OF COMPACT STORAGE OF POLYGONAL 3D MODELS WITH SELECTIVE ACCESS

[1. Information systems and technologies]

Author: Radoutskyi K. E., senior lecturer, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine; Radoutska A.K., student, Kharkiv National University of Radio electronics, Kharkiv, Ukraine

Open topic »

08.06.2022 13:46

CHARACTERISTICS OF THE MAIN NLP MODELS

[1. Information systems and technologies]

Author: Radoutskyi K. E., senior lecturer, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine; Radoutska A.K., student, Kharkiv National University of Radio electronics, Kharkiv, Ukraine

Open topic »

06.06.2022 19:23

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ІЗ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Олександров Іван Юліанович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

08.06.2022 14:38

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПРИМАНОК ДЛЯ РОЗВІДКИ ЗАГРОЗ

[1. Information systems and technologies]

Author: Вальчук Андрій Юрійович, аспірант, Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів; Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів

Open topic »

08.06.2022 00:36

БЕЗПЕКА ПРОТОКОЛІВ БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖ: ВРАЗЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PMKID

[1. Information systems and technologies]

Author: Горошко Володимир Олександрович, студент спеціальності «Кібербезпека», 4 курс, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

23.05.2022 16:03

ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ ПАРОЛІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Грабовська Софія Андріївна, студентка спеціальності «Кібербезпека», 4 курс, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

07.06.2022 16:05

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕРІФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ЛІЧИЛЬНИКА ЕНЕРГІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Затока Світлана Анатоліївна, старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського»

Open topic »

08.06.2022 12:04

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРУ БУДІВНИЦТВА

[1. Information systems and technologies]

Author: Калимон Андрій Володимирович, студент кафедри програмного забезпечення, Національний університет «Львівська Політехніка», м. Львів

Open topic »

08.06.2022 11:36

КОЛЬОРОВА ПОЛЯРИЗАЦІЙНА ДІАГРАМА

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Юрій Вікторович, викладач, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», м. Одеса; Корбан Ганна Володимирівна, викладач, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», м. Одеса

Open topic »

07.06.2022 11:03

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОБОТИ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кропивницька Віталія Богданівна, кандидат технічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ; Кропивницький Віталій Романович, студент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

Open topic »

02.06.2022 21:19

КІБЕРЗАХИСТ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мукоріз Анна Ігорівна, студентка, Сумський державний університет, м. Суми

Open topic »

06.06.2022 19:32

КОМП’ЮТЕРНА КРИМІНАЛІСТИКА: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Полотай Орест Іванович, кандидат технічних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м.Львів

Open topic »

06.06.2022 20:16

ТЕХНОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОЇ ПАРАДИГМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Редько Ігор Володимирович, професор, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Яганов Петро Олексійович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Зилевіч Максим Олегович, аспірант кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Open topic »

08.06.2022 00:09

АВТОНОМНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ПОРКОМІСЦЬ НА ВЕЛОСИПЕДНІЙ ПАРКОВЦІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Савіцька Наталія Григорівна, студентка кафедри ЕОМ, Національний університет «Львівська Політехніка», місто Львів

Open topic »

01.06.2022 18:14

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ОЦІНКИ НАВИЧОК QA ENGINEER

[1. Information systems and technologies]

Author: Токарєв Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гладченко Юлія Леонідівна, бакалавр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024