1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

04.05.2023 21:54

THE AI-BASED AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION SYSTEM

[1. Information systems and technologies]

Author: Andrii Dumyn, postgraduate, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Open topic »

07.05.2023 18:28

OVERVIEW OF PROJECT MANAGEMENT USING FOR INTELLIGENT CAMPUS CREATION IN COLLEGES

[1. Information systems and technologies]

Author: Gong Jian, Master student at Department for Information-Computing Systems and Control, West Ukrainian National University, Ternopil

Open topic »

03.05.2023 15:57

CRIME IN CYBER SPACE: TO THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE PERSON OF THE CRIMINAL

[1. Information systems and technologies]

Author: Volodymyr Anatolevich Trofymenko, candidate of Legal Sciences, associate professor, associate professor of the Department of Philosophy, Yaroslav Mudryi National Law University; Eduard Anatolevich Kalnytskyy, candidate of Philosophical Sciences, associate professor, associate professor of the Department of Philosophy, Yaroslav Mudryi National Law University

Open topic »

09.05.2023 23:14

SOFTWARE METRICS E-CATALOGUE

[1. Information systems and technologies]

Author: Yevhenii Koshovets, Master student, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

Open topic »

05.05.2023 12:17

СЕНТЕНЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ОНЛАЙН ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ В ЗВО

[1. Information systems and technologies]

Author: Андреєва Наталія Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, професор, Державний університет телекомунікацій, м. Київ; Варшамов Армен Варшамович, старший викладач, Державний університет телекомунікацій м. Київ; Капченко Леонід Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій м. Київ

Open topic »

09.05.2023 22:10

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ СИГНАЛІВ СЕНСОРІВ ІЗ АВТОМАТИЧНИМ ВИБОРОМ ЧАСТОТИ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Лакуста Віталій Вікторович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

10.05.2023 20:55

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ ПОБУДОВИ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДОМ ФОТОГРАММЕТРІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Пшеничний Олексій Олександрович, завідувач лабораторії, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Колотило Костянтин Михайлович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

08.05.2023 18:37

АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ «ЯСКРАВІСТЬ» І «КОНТРАСТ» ЦИФРОВИХ ВІДЕОКАМЕР

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Яковлєва Інна Дмитрівна, кандидат технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Яковенко Олександра Олександрівна, студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

25.04.2023 16:48

РОЗРОБКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПАРКС ДЛЯ ПЛАТФОРМИ .NET

[1. Information systems and technologies]

Author: Богусевич Олексій Олександрович, студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

09.05.2023 22:23

ПРОБЛЕМАТИКА МОНІТОРИНГУ МІКРОСЕРВІСНИХ ДОДАТКІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Вальчук Андрій Юрійович, аспірант, Національний університет “Львівська політехніка” м. Львів; Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка” м. Львів

Open topic »

27.04.2023 16:16

ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Владіміров Євген Володимирович, аспірант, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

Open topic »

14.04.2023 22:52

СТВОРЕННЯ АЛГОРИТМУ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОЄДИНОГО МЕХАНІЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ГРУНТУ І СІВБИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

[1. Information systems and technologies]

Author: Волоха Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

12.05.2023 14:02

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-ВІТРИНИ КНИЖКОВОГО МАГАЗИНУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дем’янюк Даниїл Богданович, студент, факультет комп’ютерних інформаційних технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Гончар Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, факультет комп’ютерних інформаційних технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

07.05.2023 18:46

КОМПОЗИТНЕ ПАЛИВО НА ОСНОВІ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

[1. Information systems and technologies]

Author: Кравченко Володимир Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Кропивницький

Open topic »

10.04.2023 18:22

ПРО ДОМІНУЮЧУ МНОЖИНУ ДЛЯ 2-КЛУБІВ НА ГРАФАХ ОДИНИЧНИХ КІЛ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лісіна Ольга Юліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.М. Каразіна; Лісін Ілля Денисович, Інженерний коледж Самі Шамун, Беєр Шева, Ізраїль

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024