1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

07.05.2024 13:10

RESEARCH OF METHODS OF EVALUATION OF EDUCATIONAL INFORMATION SYSTEMS

[1. Information systems and technologies]

Author: Dmytro Miroshnychenko, Bachelor of Computer Science, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

Open topic »

14.05.2024 16:00

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ КЛАСІВ ТА ВИКЛИКІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Єзерський Кирил Ігоревич, студент, Національний університет «Одеська політехніка», Україна; Кунуп Тетята Василівна, кандидат технічних наук, Національний університет «Одеська політехніка» , Україна; Рудніченко Микола Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська політехніка» , Україна

Open topic »

13.05.2024 15:58

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Андреєва Наталія Михайлівна, викладач вищої категорії, ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м.Хмельницький; Чорний Артем Олександрович, здобувач фахової передвищої освіти, ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м.Хмельницький

Open topic »

16.05.2024 14:10

ПОБУДОВА 3D-МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДОМ ФОТОГРАММЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СТРУКТУРОВАНОГО СВІТЛА

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Комаришин Тарас Ігорович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

15.05.2024 18:19

МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Олександров Іван Юліанович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

13.05.2024 18:32

ПІДХОДИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВІЗУАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Вінниченко Віталій Вікторович, аспірант, спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

Open topic »

03.05.2024 14:48

FPV-ДРОНИ ІЗ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ ЯК МАЙБУТНЄ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Воробйов Антон Русланович, бакалавр, кафедра обчислювальних технологій, факультет інформатики та програмної інженерії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Open topic »

15.05.2024 19:39

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «MENTOR. DISTANCE LEARNING SYSTEM»

[1. Information systems and technologies]

Author: Дегтярьова Тетяна, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна; Лучшева Оксана, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна; Дегтярьова Ольга, асистент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна

Open topic »

20.05.2024 12:55

ВЕБ-ДОДАТОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ «LIVE ARTICLES»

[1. Information systems and technologies]

Author: Дем’янюк Даниїл Богданович, студент 4 курсу, факультет комп’ютерних інформаційних технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Шпінталь Михайло Ярославович, кандидат технічних наук, доцент, факультет комп’ютерних інформаційних технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

10.05.2024 13:29

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ТЕХНІЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА МЕДИЦИНІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Десятнюк Лілія Борисівна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Open topic »

17.05.2024 15:57

ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ РОЗУМНОГО БУДИНКУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дрібний Максим Вадимович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

29.04.2024 15:13

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ СХОВИЩА ДАНИХ ПРОЇЗДІВ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Захаренко Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Open topic »

13.05.2024 18:56

ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА У ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Капралов Ігор Валерійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Танасюк Юлія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

15.05.2024 16:38

ОГЛЯД МЕТОДІВ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ОБ'ЄКТІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Козак Олег Володимирович, аспірант, спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія», Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

15.05.2024 19:10

ОБ’ЄКТИВНІ КОЛЬОРОВІ МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Юрій Вікторович, викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Ганна Володимирівна, викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024