3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

28.03.2023 23:46

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

[3. Technical sciences]

Author: Гилка Владислав Вікторович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

03.04.2023 16:34

ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ У СУДНОВІЙ ВОДООПРІСНЮВАЛЬНІЙ УСТАНОВЦІ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Віктор Харитонович, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса

Open topic »

02.04.2023 21:06

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса

Open topic »

30.03.2023 19:12

ДООЧИЩЕННЯ РІДИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ГРУПУВАННЯМ ДОМІШОК

[3. Technical sciences]

Author: Кудільчак М.В., студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Кудільчак С.В., студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Терентьєв О.М., доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Open topic »

30.03.2023 09:32

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ЖИРОВМІСНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Лозова Тетяна Михайлівна, доктор технічних наук, професор, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

Open topic »

27.03.2023 19:10

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[3. Technical sciences]

Author: Лянга Сергій Петрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Алексєєва Ліліана Ілліодорівна, викладач-методист, викладач вищої категорії, Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

27.03.2023 18:39

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ

[3. Technical sciences]

Author: Орловський Віталій Петрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Докаль Ольга Ярославівна, викладач-методист, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

27.03.2023 19:21

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Перепелиця Дмитро Іванович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

11.04.2023 16:35

ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ І ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ КОНСТАНТ НА ОСНОВІ БІКВАНТОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДОСЛІДЖУВАНОЇ РЕЧОВИНИ

[3. Technical sciences]

Author: Рябков Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри проектування літаків та вертольотів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

Open topic »

28.03.2023 17:04

ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З РОБОТОТЕХНІКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТНОГО АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ВЛАСНОЇ РОЗРОБКИ

[3. Technical sciences]

Author: Суліма Микола Миколайович, кандидат технічних наук, заступник керівника, Одеський технологічний університет "Шаг", м. Одеса

Open topic »

05.04.2023 15:37

ЕЛЕКТРОМАГНІТНО – АКУСТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОДУКТИВНОГО КОНТРОЛЮ МЕТАЛОВИРОБІВ В ПОТОЦІ ВИРОБНИЦТВА

[3. Technical sciences]

Author: Сучков Григорій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків; Донченко Андрій Валерійович, аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)

Date of conference

07 грудня 2023

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 81)
11-10-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 82)
09-11-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)
07-12-2023