3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

28.03.2023 23:46

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

[3. Technical sciences]

Author: Гилка Владислав Вікторович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

03.04.2023 16:34

ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ У СУДНОВІЙ ВОДООПРІСНЮВАЛЬНІЙ УСТАНОВЦІ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Віктор Харитонович, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса

Open topic »

02.04.2023 21:06

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса

Open topic »

30.03.2023 19:12

ДООЧИЩЕННЯ РІДИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ГРУПУВАННЯМ ДОМІШОК

[3. Technical sciences]

Author: Кудільчак М.В., студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Кудільчак С.В., студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Терентьєв О.М., доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Open topic »

30.03.2023 09:32

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ЖИРОВМІСНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Лозова Тетяна Михайлівна, доктор технічних наук, професор, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

Open topic »

27.03.2023 19:10

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[3. Technical sciences]

Author: Лянга Сергій Петрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Алексєєва Ліліана Ілліодорівна, викладач-методист, викладач вищої категорії, Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

27.03.2023 18:39

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ

[3. Technical sciences]

Author: Орловський Віталій Петрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Докаль Ольга Ярославівна, викладач-методист, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

27.03.2023 19:21

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Перепелиця Дмитро Іванович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

11.04.2023 16:35

ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ І ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ КОНСТАНТ НА ОСНОВІ БІКВАНТОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДОСЛІДЖУВАНОЇ РЕЧОВИНИ

[3. Technical sciences]

Author: Рябков Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри проектування літаків та вертольотів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

Open topic »

28.03.2023 17:04

ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З РОБОТОТЕХНІКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТНОГО АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ВЛАСНОЇ РОЗРОБКИ

[3. Technical sciences]

Author: Суліма Микола Миколайович, кандидат технічних наук, заступник керівника, Одеський технологічний університет "Шаг", м. Одеса

Open topic »

05.04.2023 15:37

ЕЛЕКТРОМАГНІТНО – АКУСТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОДУКТИВНОГО КОНТРОЛЮ МЕТАЛОВИРОБІВ В ПОТОЦІ ВИРОБНИЦТВА

[3. Technical sciences]

Author: Сучков Григорій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків; Донченко Андрій Валерійович, аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024