2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

12.03.2024 16:02

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РИТЕЙЛУ

[2. Economic sciences]

Author: Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Венгер Євгеній Іванович, кандидат економічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

18.03.2024 11:06

ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

[2. Economic sciences]

Author: Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний агарний університет, м. Суми; Зуєнко Дмитро Анатолійович, магістрант, Сумський національний агарний університет, м. Суми

Open topic »

12.03.2024 17:44

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Герасименко Тетяна Володимирівна, кандидат геологічних наук, доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

08.03.2024 17:17

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПІДНЕСЕННЯ ПОПИТУ НА СУДНОВИЙ ІНЖИНІРИНГ

[2. Economic sciences]

Author: Левіт Олександр Олександрович, магістр з економіки, аспірант кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

Open topic »

04.03.2024 15:35

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ З ВРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ

[2. Economic sciences]

Author: Муравйов Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів; Братейко Ксенія Ярославівна, ст. гр. МОС-21, спеціальності 073 «Менеджмент», Національний лісотехнічний університет України, м. Львів; Мандюк Оксана Василівна, ст. гр. МО-41, спеціальності 073 «Менеджмент», Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Open topic »

28.02.2024 14:40

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

[2. Economic sciences]

Author: Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Пилипенко Максим Вячеславович, аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

28.02.2024 15:08

ФОНДОВІ РИНКИ ЯК СПОСІБ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ІНВЕСТІЦІЯМИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Садіков Ярослав Володимирович, студент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Open topic »

06.03.2024 16:10

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

[2. Economic sciences]

Author: Терещенко Артем Миколайович, аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Державний торговельно-економічний університет, Київ

Open topic »

11.03.2024 14:29

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

[2. Economic sciences]

Author: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Open topic »

05.03.2024 17:06

КАТЕГОРІЯ «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» В СИСТЕМІ СПОРІДНЕНИХ ПОНЯТЬ

[2. Economic sciences]

Author: Федорова Наталя Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024