2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

11.12.2021 00:27

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Вакульчук А.О., магістрант, кафедра економіки і підприємництва, Поліський національний університет

Open topic »

10.12.2021 23:14

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Гаврилець О.В., здобувач вищої освіти, ДонНУ імені Василя Стуса; Воронін А.В., к.е.н., доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, ДонНУ імені Василя Стуса

Open topic »

10.12.2021 23:24

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Головачук К.В., магістрант, кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

06.12.2021 20:42

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Дідик А.О., магістрантка, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кравченко М.О., д.е.н., професорка, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

09.12.2021 22:55

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНА-ЄС У СЕКТОРІ ЕНЕРГЕТИКИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

[2. Economic sciences]

Author: Домбровська Ю.М., студентка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Open topic »

10.12.2021 21:19

АКТИВІЗАЦІЯ МОТИВАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

[2. Economic sciences]

Author: Зуб М.Я., к.е.н., викладач, кафедра фінансів, обліку і оподаткування, Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»; Попова В.М., студентка, кафедра фінансів, обліку і оподаткування, Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»

Open topic »

07.12.2021 21:28

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ РОЛЬ В РУЙНУВАННІ СТЕРЕОТИПІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Калініченко З.Д., к.е.н., доцент, кафедра аналітичної економіки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Open topic »

02.12.2021 19:48

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ FINTECH В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Кобзар К.В., студентка, ННІ фінансів, банківської справи, Державний податковий університет

Open topic »

09.12.2021 20:12

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ ІТ–ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Мацелюх Х.Б., студентка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка

Open topic »

09.12.2021 20:51

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

[2. Economic sciences]

Author: Осетров Д.М., магістрант, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Open topic »

10.12.2021 23:05

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙ ТА УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: Репко А.С., студент, РМР-501, КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Open topic »

10.12.2021 22:19

ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

[2. Economic sciences]

Author: Сафронова Н.В., студентка 6-го курсу магістратури, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана; Будяєв М.О., к.е.н., доцент, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Open topic »

09.12.2021 23:03

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕНДЖМЕНТУ

[2. Economic sciences]

Author: Філіна С.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тереховська Д.Ю., здобувачка другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тереховський О.В., здобувач другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Open topic »

09.12.2021 23:11

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Філіна С.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Чайка І.П., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Грибінчук В.В., здобувач другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Open topic »

01.12.2021 23:17

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Чернюк Т.В., студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024