2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

11.12.2021 00:27

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Вакульчук А.О., магістрант, кафедра економіки і підприємництва, Поліський національний університет

Відкрити тези доповіді »

10.12.2021 23:14

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Гаврилець О.В., здобувач вищої освіти, ДонНУ імені Василя Стуса; Воронін А.В., к.е.н., доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, ДонНУ імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

10.12.2021 23:24

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Головачук К.В., магістрант, кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

06.12.2021 20:42

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Дідик А.О., магістрантка, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кравченко М.О., д.е.н., професорка, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

09.12.2021 22:55

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНА-ЄС У СЕКТОРІ ЕНЕРГЕТИКИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

[2. Економічні науки]

Автор: Домбровська Ю.М., студентка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

10.12.2021 21:19

АКТИВІЗАЦІЯ МОТИВАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

[2. Економічні науки]

Автор: Зуб М.Я., к.е.н., викладач, кафедра фінансів, обліку і оподаткування, Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»; Попова В.М., студентка, кафедра фінансів, обліку і оподаткування, Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»

Відкрити тези доповіді »

07.12.2021 21:28

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ РОЛЬ В РУЙНУВАННІ СТЕРЕОТИПІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Калініченко З.Д., к.е.н., доцент, кафедра аналітичної економіки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

02.12.2021 19:48

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ FINTECH В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Кобзар К.В., студентка, ННІ фінансів, банківської справи, Державний податковий університет

Відкрити тези доповіді »

09.12.2021 20:12

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ ІТ–ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Мацелюх Х.Б., студентка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

09.12.2021 20:51

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

[2. Економічні науки]

Автор: Осетров Д.М., магістрант, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

10.12.2021 23:05

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙ ТА УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

[2. Економічні науки]

Автор: Репко А.С., студент, РМР-501, КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

10.12.2021 22:19

ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Сафронова Н.В., студентка 6-го курсу магістратури, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана; Будяєв М.О., к.е.н., доцент, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

09.12.2021 23:03

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕНДЖМЕНТУ

[2. Економічні науки]

Автор: Філіна С.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тереховська Д.Ю., здобувачка другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тереховський О.В., здобувач другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Відкрити тези доповіді »

09.12.2021 23:11

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Філіна С.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Чайка І.П., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Грибінчук В.В., здобувач другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Відкрити тези доповіді »

01.12.2021 23:17

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Чернюк Т.В., студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)

Термін подання матеріалів

09 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 20

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024