2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

13.09.2021 23:17

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА БЮДЖЕТНИХ ПОКАЗНИКІВ У 2021 РОЦІ

[2. Економічні науки]

Автор: Єремян О.М., к.е.н., доцент, доцент, кафедра обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон; Періновська О.С., здобувач першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:04

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ ПІДХОДИ У ТЛУМАЧЕННІ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ» СУЧАСНИМИ НАУКОВЦЯМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Арламовська О.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:31

ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Батракова Т.І., к.е.н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя; Сінько Д.Р., студентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:06

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Безсмертна О.О., студентка? 3 курс, 3 група, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Безверхий К.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:08

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Галетій Є.О., студентка, кафедра менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Ільїн В.Ю., професор, д.е.н., професор кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:11

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В РОЗРІЗІ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

[2. Економічні науки]

Автор: Дудка А.А., студентка економічного факультету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:20

АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Жукова В.О., студент, кафедра світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:22

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ВИРОБНИЦТВО, ПОСТАЧАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

[2. Економічні науки]

Автор: Заграй А.В., студентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:27

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Калюжна А.І., студентка, Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:29

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Економічні науки]

Автор: Лихоліт О.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:32

СТАН СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Фесенко В.С., студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:34

ЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИКИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Чепіль Ю.Б., студентка, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів; Шевців Л.Ю., к.е.н., кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:36

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Юхименко К.В., студент, 3 курс, 3 група, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:39

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Яценко В.В., к.т.н., доцент, кафедра економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми; Філон В.В., магістрант, Сумський державний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 76)

Термін подання матеріалів

03 квітня 2023

До початку конференції залишилось днів 13

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 75)
06-03-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 76)
03-04-2023