2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

11.12.2022 00:38

INVESTMENT PRIORITY FOR SUSTAINABLE RECOVERY

[2. Економічні науки]

Автор:  Tetiana Skab, Fourth-Year Student, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine; Olga Tsapko-Piddubna, Department of International Economic Analysis and Finance, Ivan Franko National University of Lviv

Відкрити тези доповіді »

10.12.2022 15:53

COMPANY MANAGING METHODS IN A CRISIS FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT OF THE TERRITORY BRAND

[2. Економічні науки]

Автор: Adam Jasnikowski, Ph.D, student, Sumy State University, Sumy, Ukraine, Fundacja “EUROWEEK”, Bystrzyca Kłodzka, Poland; Anna Rosokhata, Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Sumy State University, Ukraine

Відкрити тези доповіді »

08.12.2022 01:23

FEATURES OF MODELING BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE

[2. Економічні науки]

Автор: Bondarenko Liudmyla Anatoliivna, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Tourism and Economics of NTU "Dnipro Polytechnic"; Semenov Volodymyr Serhiiovych, Student of the Department of Tourism and Economics of NTU "Dnipro Polytechnic", Ukraine, Dnipro city

Відкрити тези доповіді »

09.12.2022 11:45

ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

[2. Економічні науки]

Автор: Yuliia Teres, Ph.D. researcher, Marius Jakulis Jason Foundation Scholar, Faculty of Economics and Business Administration, Vilnius University, Vilnius, Lithuania

Відкрити тези доповіді »

11.12.2022 00:50

СТАН ПРОЯВУ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Алексєєнко Інна Іллівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

08.12.2022 18:29

УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

[2. Економічні науки]

Автор: Бабенко Станіслав Ігорович, здобувач, ОПП «Бізнес-логістика», ДУІТ, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.12.2022 22:28

БАНКІВСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Бабич Ліна Олегівна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

11.12.2022 00:01

ПРОСТОРОВА ТА ГАЛУЗЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Бауліна Софія Генадіївна, магістрантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

06.12.2022 17:29

СУЧАСНІ ПІДХОДИ МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ ВІД НЕЗАКОННИХ ВИРУБОК

[2. Економічні науки]

Автор: Величко Софія Дмитрівна, студентка, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків; Гребень Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Відкрити тези доповіді »

08.12.2022 01:45

РИНОК ПРАЦІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

[2. Економічні науки]

Автор: Гудзь Марина Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна; Поснік Марія Юріївна, магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна

Відкрити тези доповіді »

09.12.2022 11:34

КОУЧИНГ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

[2. Економічні науки]

Автор: Гудзь Марина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Педченко Володимир Сергійович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

10.12.2022 16:35

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДІДЖИТАЗАЦІЇ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Дрозд Максим Олександрович, аспірант, Академія праці, соціальних відносин та туризму, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

05.12.2022 10:46

ПРЯМЕ ОПОДAТКУВAННЯ В УКРAЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ AСПЕКТ

[2. Економічні науки]

Автор: Зубок Катерина Вікторівна, студентка ФМОІТ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Відкрити тези доповіді »

08.12.2022 18:58

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ CИСТЕМИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Козюра І. В., доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Філіна С. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Букань О. П., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Відкрити тези доповіді »

04.12.2022 17:37

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса; Витяганець Інна Миколаївна, здобувач вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)

Термін подання матеріалів

09 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 20

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024