2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

13.12.2022 22:40

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Мальована-Римар Анна Сергіївна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

08.12.2022 01:33

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

[2. Економічні науки]

Автор: Матохнюк Діана Дмитрівна, студентка магістратури, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

11.12.2022 00:04

ФАКТОРИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КАНАЛ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Михайлюк Діана Русланівна, магістрантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

30.11.2022 17:22

ЛЕНДІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро; Лужецький Кирило Олексійович, аспірант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

07.12.2022 23:10

THE ECONOMIC ESSENCE OF CALCULATIONS ON THE PAYMENT OF LABOR

[2. Економічні науки]

Автор: Панасюк Іван Анатолійович, здобувач вищої освіти 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

06.12.2022 17:11

УПРАВЛІННЯ СКЛАДАМИ В ЛОГІСТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Савка Юстина Михайлівна, здобувач вищої освіти спеціальності «Менеджмент», Львівський державний університет внутрішніх справ; Янчик Ігор Володимирович, здобувач вищої освіти спеціальності «Менеджмент», Львівський державний університет внутрішніх справ; Живко Зінаїда Богданівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

10.12.2022 23:56

СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ ЯК МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Спанчак Вікторія Василівна, магістрантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

09.12.2022 14:37

ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ В УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Стеблич Антон Миколайович, магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

07.12.2022 14:59

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КЕРІВНИКАМИ ТЕРИТОРИАЛНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Економічні науки]

Автор: Тесленок Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Третякова Мирослава Олександрівна, студентка, НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

08.12.2022 19:07

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Філіна С. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Кравченко О. Б., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Романенко Д. В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Відкрити тези доповіді »

10.12.2022 16:16

ПРОБЛЕМИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Франів Ігор Андрійович, доктор економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів; Кріль Михайло Миколайович, аспірант, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

29.11.2022 03:19

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Хмелюк Альона Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Дніпровський державний технічний Університет; Лобашова Анастасія, здобувачка гр. ОП-19-1д, Дніпровський державний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

04.12.2022 15:59

АНАЛІЗ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Хмелюк Альона Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Дніпровський державний технічний університет; Міщенко Діана, здобувачка гр. ОП-20-1ду, Дніпровський державний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

09.12.2022 20:44

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Чебан Анна Михайлівна, студентка, Одеський національний економічний університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 81)

Термін подання матеріалів

11 жовтня 2023

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 79)
06-07-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 80)
19-09-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 81)
11-10-2023