РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

13.12.2022 22:40

[2. Економічні науки]

Автор: Мальована-Римар Анна Сергіївна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми


Існуючі ризики в управлінні оборотними активами торгових підприємств мають прямий і опосередкований вплив на успішність їх функціонування та виявляються у двох напрямках. Перша – ситуація, при якій можливий ризик безпосередньо впливає на рівень прибутковості, і ця залежність є прямою: прибутковість-ризик. Друга, ризик, що виникає або може проявитися при використання оборотних активів і спровокувати стан неплатоспроможності та навіть банкрутство, оскільки втрата найбільш мобільної частини активів є дуже відчутною для будь-якого торгового підприємства.

Ситуація невизначеності зумовлює появу причин і факторів ризику. Причинами слід вважати джерела виникнення, тобто економічні, політичні, екологічні, військові тощо. Для зниження відсотку невизначеності необхідно класифікувати ризики щодо їх функціональною спрямованості. У свою чергу, розвиток ринкових відносин припускає розвиненість інститутів ринкової економіки, що знижує ймовірність ризикових подій, а низька купівельна спроможність населення є підвищеним ризиком для знецінення та псування оборотних активів торгових підприємств. Отже, можна зробити висновок, що ризик існує завжди і чим досконалішими будуть методи оцінки ризику застосовувати менеджмент підприємства, тим менше впливають фактори ризику.

Процедура ризик-менеджменту передбачає декілька послідовних етапів, зокрема ідентифікацію ризику, оцінку ступеня впливу ризику, розробку стратегії та тактики управління та здійснення конкретних процедур управління ризиком. Пасивний захист від ризиків полягає у використанні різних видів і способів страхування. Стратегію активного реагування передбачає використання поділ чи прийняття ризику, скорочення за рахунок здійснення різних організаційно-економічних і технічних заходів, виробнича і фінансова диверсифікація діяльності.

З метою управління запасами та їх ефективного фінансового забезпечення торгових підприємств нами пропонується використовувати методи математичної статистики для формування оптимального замовлення для кожної торгової точки по продуктах харчування, термін придатності яких до використання не перевищує 1 місяць. Маючи велику аналітику стосовно ймовірності продажу того чи іншого виду продукції торговим підприємствам доцільно використовувати матриці переваг та недоліків. 

Так, у таблиці 1 і 2 відображена матриця переваг і недоліків для одного виду продукції, але різних виробників.  

Таблиця 1 

Матриця переваг і недоліків для молочної продукції виробника «А»

При однакових потенційних рівнях отриманого прибутку ймовірність реалізації продукції виробника «А» є вищою, а відповідно і швидкість обертання грошових коштів та відсутність необхідності додаткового фінансування

Таблиця 2

Матриця переваг і недоліків для молочної продукції виробника «В»


Таким чином, на основі використання методів ризик-менеджменту в управлінні оборотними активами торгових підприємств можна досягти мінімізації запасів, пришвидшити обіг оборотних активів та збільшити фінансовий результат діяльності.

________________________

Науковий керівник: Фролов Сергій Михайлович, доктор економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми 
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення