АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА

29.11.2022 03:19

[2. Економічні науки]

Автор: Хмелюк Альона Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Дніпровський державний технічний Університет; Лобашова Анастасія, здобувачка гр. ОП-19-1д, Дніпровський державний технічний університет


В повній мірі погоджуємося із висновками багатьох науковців та практиків, що ефективність роботи підприємства в певній мірі залежить від організації і системи управління грошовими потоками. В тому числі, від якості управління грошовими потоками залежить не тільки стійкість і ефективність роботи підприємства, але і здатність до майбутнього розвитку, досягнення фінансового успіху в довгостроковій перспективі, звичайно мова йде не про повоєнний період. Але війна закінчиться, ми переможемо і післявоєнний період має стати періодом відновлення економіки країни. Тому, вивчення кругообігу грошових коштів як у масштабах економіки загалом, так і в межах окремого підприємства є актуальним. 

Як відомо, у середині підприємства грошові потоки охоплюють усі  касові та розрахункові операції, всі господарські процеси та пов'язують його із  зовнішнім середовищем, тому непередбачені коливання в інтенсивності динаміки, обсязі, напрямі їхнього руху можуть привести до порушення функціонування всіх структурних підрозділів підприємства, вплинути на діяльність роботи, спричинити зниження рівня прибутковості й платоспроможності та погіршити фінансовий стан. Отже, велике значення має управління грошовими коштами промислового підприємства, для здійснення якого керівництво має отримати необхідну інформацію про рух грошових коштів, що формується у системі обліку, аналізу і аудиту грошових коштів підприємства.

Тому, метою нашої наукової роботи є  теоретичне обґрунтування методологічних аспектів аналізу грошових коштів та здійснення аналізу динаміки та структури грошових коштів за матеріалами АТ «ДНІПРОАЗОТ». 

АТ «ДНІПРОАЗОТ» є єдиним великим підприємством в Україні з виробництва рідкого хлору, який застосовується для стерилізації питної води і очищення стічних вод. Підприємство є провідним постачальником: мінеральних добрив (аміак, карбамід і аміачна вода), продуктів базової хімії (їдкого натрію і синтетичної соляної кислоти),  гіпохлорита натрію товарів народного споживання (в даний час підприємство знаходиться на простої) [1].

Аналіз динаміки та складу грошових коштів великого промислового підприємства здійснимо за даними річного звіту АТ «ДНІПРОАЗОТ» за три періоди [1]. Результати розрахунків представлено в таблиці 1. 

      Таблиця 1 – Динаміка руху грошових коштів АТ «ДНВПРОАЗОТ» 

 Джерело: особисті розрахунки авторів за даними фінансової звітності [1]

В результаті здійснених розрахунків можемо зробити висновки про збільшення грошового залишку грошових коштів на кінець 2019 року в порівнянні із сумою на початок року на 4021 тис. грн або на 8,21%, на кінець 2020 року в порівнянні із сумою на початок року сальдо грошових коштів збільшилося на 228597 тис. грн., або на 431,50%. Сукупний чистий рух коштів у 2019 році в порівнянні з 2018 роком свідчить про його зниження на 26018 тис. грн., або на 90,26%. У 2020 році в порівнянні з 2019 роком сукупний чистий рух коштів має позитивну тенденцію та його рівень збільшився на 225923 тис.  або на 8048,56 % , тобто в 81,5 разів перевищувало надходження коштів ніж у попередньому періоді. На нашу думку на таку ситуацію вплинуло збільшення чистого руху коштів від операційної діяльності, що збільшився на 158350 тис. грн або на 110,23 %, чистий рух коштів від інвестиційної діяльності в 2020 році зменшився 15805 тис. грн.,  чистий рух коштів від фінансової діяльності  має від’ємний показник але змінився на 83378 тис. грн.

На наступному етапі аналізу здійснимо розрахунок обсягу надходжень грошових коштів за 2018-2020 рр. Результати аналізу представлено в таблиці 2.

Таблиця 2– Оцінка складу надходжень грошових коштів АТ «ДНІПРОАЗОТ»


Джерело: особисті розрахунки авторів за даними фінансової звітності [1]

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) мають негативні показників в порівнянні з минулими роками в 2019 році  та 2018 році:  збільшився потік надходження коштів на 2651751 тис грн, а у 2020 році в порівнянні з 2019 роком зменшилися на 1673493 тис. грн.  Тому загальні надходження від операційної діяльності в 2020 році мають від’ємне значення і складають 1673493 тис грн. Але цільове фінансування та інші надходження мають позитивні показники. Цільове фінансування у 2020 році збільшилося на 72 тис грн, інші надходження на 543717 тис грн. Загальна кількість грошових коштів, що надійшли у 2019 році в порівнянні з минулим роком зросли на 3883 357 тис грн, але у 2020 році в порівнянні з 2019 роком зменшились на 1428301 тис грн, що пов’язано зі зменшенням надходжень від основної діяльності підприємства  (від реалізації продукції). Поряд з надходженнями доцільно оцінити обсяг витрат грошових коштів. Аналіз витрат грошових коштів АТ "ДНІПОАЗОТ" за 2018-2020 рр. представлено у таблиці 3. 

Таблиця 3 –Витрати грошових коштів АТ «ДНІПРОАЗОТ» 


Джерело: особисті розрахунки авторів за даними фінансової звітності [1]

За отриманими показниками можна зробити висновки, що загальні витрати коштів у 2019 році в порівнянні з 2018 роком є позитивними і склали 3909375 тис. грн., але у 2020 році в порівнянні з минулим  роком зменшилося на 1654224 тис. грн. Також у 2020 році зменшилися загальні витрачання на операційну діяльність на 826262 тис. грн., і на фінансову діяльність на 843996 тис. грн., витрачання на інвестиційну діяльність збільшилися на 16034 тис. грн.

Отже, завдяки здійсненому аналізу руху грошових потоків, на підприємствах можна визначити мінімальну необхідну потребу в грошових коштах для здійснення поточної господарської діяльності; диференціювати мінімальні необхідні потреби в грошових коштах по основних видах поточних господарських операцій; мінімізувати втрати грошових коштів від інфляції, та як результат підвищити рентабельність від використання тимчасово вільних грошових коштів. Тому, з метою пошуку резервів збільшення доходів, прибутку досліджуваного підприємства необхідно здійснити оцінку  процесів ефективності роботи підприємства (табл.4).

Таблиця 4 – Коефіцієнти ефективності грошових потоків АТ «ДНІПРОАЗОТ»


Джерело: особисті розрахунки авторів за даними фінансової звітності [1]

Коефіцієнт ефективності грошових потоків від операційної діяльності, у 2019 році в порівнянні з 2018 роком значно зменшився, це пов’язано з пандемією COVID-19. В 2020 році в порівнянні з попереднім роком коефіцієнт значно зріс, що є позитивним та склав 0,037 та свідчить про підвищення результативності операційної діяльності. Коефіцієнт ефективності сукупного потоку грошових коштів у 2020р. був позитивним, однак при зіставленні з коефіцієнтом ефективності грошових потоків від операційної діяльності набуває дещо нижчого значення, що зумовлене впливом інвестиційної та фінансової діяльності. Що загалом свідчить про здатність підприємства покривати витрати але не зможе вчасно погасити борги у випадку, якщо термін платежів настане незабаром. 

Література

1. Офіційний сайт ПАТ «ДніпроАзот» URL:http:// http://www.azot.com.ua/uk

2. Хмелюк А.В., Романова С. В. Оцінка ділової активності хімічного підприємства ПАТ «ДніпроАзот» Світ економічної науки. Випуск 9: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2018. С.109-112

3. Хмелюк А.В., Крамаренко Г.М. Аналіз діяльності хімічного підприємства ПАТ «ДніпроАзот». Світ економічної науки. Випуск 19: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2019. С.146-150.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення