3. Технічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

3. Технічні науки

07.10.2021 21:21

МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ SM200A

[3. Технічні науки]

Автор: Божко К.М., к.т.н., доцент, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ,

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:27

ПЕРЕРИВАЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ

[3. Технічні науки]

Автор: Власюк В.П., аспірант гр. ЕЕМ – 20-1а, кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:30

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КРОХМАЛА КЛУБНЕЙ МОЛОДОГО КАРТОФЕЛЯ

[3. Технічні науки]

Автор: Головкина Л.И., преподаватель, кафедра прикладной инженерии и охраны труда, Уманский национальный университет садоводства, г. Умань

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:35

СУЧАСНІ МЕТОДИ І ПЕРСПЕКТИВИ БОРОТЬБИ З КОРОЗІЄЮ В ГОЛОВНИХ ДВИГУНАХ НА СУДНАХ СВІТОВОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ФЛОТУ

[3. Технічні науки]

Автор: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплін Дунайського інституту національного університету «Одеська морська академія»

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:38

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З КОРОЗІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ

[3. Технічні науки]

Автор: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплін, Дунайського інституту національного університету «Одеська морська академія»

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:48

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС СЕПАРАЦІЇ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕШЕТІ

[3. Технічні науки]

Автор: Севостьянов І.В., д.т.н., професор, кафедра технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця; Підлипна М.П., аспірант, кафедра технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:51

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ АВТОНОМНОГО СУДНА

[3. Технічні науки]

Автор: Слатвінська В.М., аспірантка, лаборант, кафедра кримінального права, процесу та криміналістики, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)

Термін подання матеріалів

12 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 20

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024