3. Технічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

3. Технічні науки

07.10.2021 21:21

МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ SM200A

[3. Технічні науки]

Автор: Божко К.М., к.т.н., доцент, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ,

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:27

ПЕРЕРИВАЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ

[3. Технічні науки]

Автор: Власюк В.П., аспірант гр. ЕЕМ – 20-1а, кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:30

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КРОХМАЛА КЛУБНЕЙ МОЛОДОГО КАРТОФЕЛЯ

[3. Технічні науки]

Автор: Головкина Л.И., преподаватель, кафедра прикладной инженерии и охраны труда, Уманский национальный университет садоводства, г. Умань

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:35

СУЧАСНІ МЕТОДИ І ПЕРСПЕКТИВИ БОРОТЬБИ З КОРОЗІЄЮ В ГОЛОВНИХ ДВИГУНАХ НА СУДНАХ СВІТОВОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ФЛОТУ

[3. Технічні науки]

Автор: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплін Дунайського інституту національного університету «Одеська морська академія»

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:38

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З КОРОЗІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ

[3. Технічні науки]

Автор: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплін, Дунайського інституту національного університету «Одеська морська академія»

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:48

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС СЕПАРАЦІЇ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕШЕТІ

[3. Технічні науки]

Автор: Севостьянов І.В., д.т.н., професор, кафедра технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця; Підлипна М.П., аспірант, кафедра технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 21:51

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ АВТОНОМНОГО СУДНА

[3. Технічні науки]

Автор: Слатвінська В.М., аспірантка, лаборант, кафедра кримінального права, процесу та криміналістики, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 83)

Термін подання матеріалів

07 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 1

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 81)
11-10-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 82)
09-11-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 83)
07-12-2023