1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

01.09.2021 20:36

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОБЧИСЛЮВАЧА

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Александрюк В.І., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 20:44

МОДЕЛЬ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Белавский А.С., магистрант, кафедра проектирования информационно-компьютерных систем, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск; Лычковский М.С., магистрант, кафедра проектирования информационно-компьютерных систем, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:03

ФАКТОР ЧАСУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бичковський В.О., канд.тех.наук, доцент, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Ханчопуло О.В., Coach Club Group, HR-менеджер, коуч, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:21

ОГЛЯД МОЖЛИВИХ СПОСОБІВ ПОБУДОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ У ПУБЛІЧНИХ ХМАРАХ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ PAAS

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Голубовський М.П., магістрант, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:33

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІДРОЦИЛІНДРІВ ПРИ РОБОТІ МАНІПУЛЯТОРА КРОКОВОГО ТИПУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Гулієва Н.М., канд. техн. наук, доцент, кафедра прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Самчук Л.М., канд. техн. наук, доцент, кафедра прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Пастернак В.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:37

АЛГОРИТМИ РОБОТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Гура В.Т., кафедра радіоелектронних та комп’ютерних систем, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет електроніки та комп’ютерних технологій, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:42

НАДЁЖНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Даниленко А.В., магистрант, кафедра проектирования информационно-компьютерных систем, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:54

ЭТАПЫ ПРОГРАММНОЙ ОТБРАКОВКИ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕНАДЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ ПОРОГОВОЙ ЛОГИКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Даниленко А.В., магистрант, кафедра проектирования информационно-компьютерных систем, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:57

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНОГО ПОЛЯ ПОПЕРЕЧНИХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІЩЕНЬ ТОВСТИХ ПРУЖНИХ ПЛИТ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Двірничук К.В., асистент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, ІФТКН, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:59

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Долгий А.І., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Звєрєва Л.Ф., викладач-методист, викладач вищої категорії, Новодністровська ЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 22:07

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМКОЮ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ЛОГІСТИКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук В.І., канд. тех. наук, доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Кішко Р.І., магістр, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 19:54

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ДОРОЖНІХ СИТУАЦІЙ В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Зеленський А.А., аспірант, кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, ДВНЗ Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 20:03

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Иванов В.Г., доктор техн. наук, профессор, кафедра криминалистики, Национальный юридический университет им. Я. Мудрого, г. Харьков

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 20:55

ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ КОЛЬОРУ В ОПТИЧНІЙ ТА СМИСЛОВІЙ СИСТЕМІ ОСОБИСТОСТІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:03

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОЕКТУВАННЯ АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНОГО ПРИСТРОЮ»

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Лінський І.В., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Лугош Ю.В., асистент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 76)

Термін подання матеріалів

03 квітня 2023

До початку конференції залишилось днів 13

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 75)
06-03-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 76)
03-04-2023