1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

01.09.2021 20:36

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОБЧИСЛЮВАЧА

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Александрюк В.І., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 20:44

МОДЕЛЬ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Белавский А.С., магистрант, кафедра проектирования информационно-компьютерных систем, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск; Лычковский М.С., магистрант, кафедра проектирования информационно-компьютерных систем, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:03

ФАКТОР ЧАСУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бичковський В.О., канд.тех.наук, доцент, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Ханчопуло О.В., Coach Club Group, HR-менеджер, коуч, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:21

ОГЛЯД МОЖЛИВИХ СПОСОБІВ ПОБУДОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ У ПУБЛІЧНИХ ХМАРАХ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ PAAS

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Голубовський М.П., магістрант, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:33

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІДРОЦИЛІНДРІВ ПРИ РОБОТІ МАНІПУЛЯТОРА КРОКОВОГО ТИПУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Гулієва Н.М., канд. техн. наук, доцент, кафедра прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Самчук Л.М., канд. техн. наук, доцент, кафедра прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Пастернак В.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:37

АЛГОРИТМИ РОБОТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Гура В.Т., кафедра радіоелектронних та комп’ютерних систем, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет електроніки та комп’ютерних технологій, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:42

НАДЁЖНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Даниленко А.В., магистрант, кафедра проектирования информационно-компьютерных систем, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:54

ЭТАПЫ ПРОГРАММНОЙ ОТБРАКОВКИ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕНАДЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ ПОРОГОВОЙ ЛОГИКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Даниленко А.В., магистрант, кафедра проектирования информационно-компьютерных систем, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:57

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНОГО ПОЛЯ ПОПЕРЕЧНИХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІЩЕНЬ ТОВСТИХ ПРУЖНИХ ПЛИТ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Двірничук К.В., асистент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, ІФТКН, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 21:59

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Долгий А.І., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Звєрєва Л.Ф., викладач-методист, викладач вищої категорії, Новодністровська ЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів

Відкрити тези доповіді »

01.09.2021 22:07

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМКОЮ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ЛОГІСТИКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук В.І., канд. тех. наук, доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Кішко Р.І., магістр, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 19:54

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ДОРОЖНІХ СИТУАЦІЙ В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Зеленський А.А., аспірант, кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, ДВНЗ Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 20:03

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Иванов В.Г., доктор техн. наук, профессор, кафедра криминалистики, Национальный юридический университет им. Я. Мудрого, г. Харьков

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 20:55

ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ КОЛЬОРУ В ОПТИЧНІЙ ТА СМИСЛОВІЙ СИСТЕМІ ОСОБИСТОСТІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:03

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОЕКТУВАННЯ АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНОГО ПРИСТРОЮ»

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Лінський І.В., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Лугош Ю.В., асистент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 22

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024