Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

03.09.2021 20:59

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ МОРСЬКИХ СУДНОМЕХАНІКІВ В УМОВАХ СКОРОЧЕННЯ ЕКІПАЖУ І ЗНАЧНОЇ ВІДСТАНІ ВІД БЕРЕГОВИХ БАЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Липенков І.В., кафедра інженерних дисциплін, старший викладач, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:16

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Міненко Є.С., слухач, кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Інститут публічного управління та адміністрування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:12

ГНУЧКИЙ АЛГОРИТМ У СИСТЕМІ ПОШУКУ ТА ВІДБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕФЕКТИ ТИПУ ТРІЩИН

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мисюк Р.В., аспірант, кафедра системного проектування, Національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Юзевич В.М., доктор фізико-математичних наук, професор, кафедра системного проектування, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, відділ теоретичних основ механіки руйнування, провідний науковий співробітник, Національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:20

РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ОПЕРАЦІЙНОГО АВТОМАТУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ У ВЕБІ ЗА ДОПОМОГОЮ JAVASCRIPT І HTML

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мотрук Д.М., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Кравченко Г.О., викладач вищої категорії, Чернівецький транспортний фаховий коледж

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:23

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ РАДІАТОРІВ ЗА УМОВИ ВІЛЬНОЇ ТА ПРИМУСОВОЇ КОНВЕКЦІЇ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Орлецький Є.А., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Лугош Ю.В., асистент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:36

ВЫБОР БАЗИСА ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Проскурин Н.П., канд. техн. наук, доцент, кафедра компьютерных систем и сетей, НУ «Запорожская политехника», г. Запорожье

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:40

ОПИС БІБЛІОТЕКИ JQUERY ДЛЯ ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Самойлов В.В., бакалавр, студент, кафедра інформатики і кібернетики, Мелітопольський державний педагогічний університет, м. Мелітополь

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:45

ВИКОРИСТАННЯ MLS MOODLE В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Синжерян С.В., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича; Докаль О.Я., викладач-методист, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ, Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:46

КІБЕРСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Халаїм Б.О., студент, Національна академія Служби безпеки України, Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки, Київ

Відкрити тези доповіді »

03.09.2021 21:48

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Яковенко М.Б., студент, Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 68)

Термін подання матеріалів

07 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 11

Подати заявку

Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 66)
06-04-2022

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 67)
11-05-2022

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 68)
07-06-2022