ВИКОРИСТАННЯ MLS MOODLE В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ MLS MOODLE В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

03.09.2021 21:45

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Синжерян С.В., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича; Деревянчук О.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича; Докаль О.Я., викладач-методист, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ, Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича


Дедалі більше значення дистанційних технологій навчання на основі засобів нових інформаційно-комунікаційних технологій еволюційно знаменує перехід від ТБ- і «кейс-технологій» до мережевих технологій. Подібна заміна обумовлена, перш за все, більшою ефективністю мережевих технологій, а також тенденцією до використання комп'ютерів, глобальних і локальних мереж, систем мультимедіа як в «кейс-технології» (для пересилки «кейсів» і дистанційного консультування), так і в ТВ- технології (для трансляції лекцій та семінарів).

Однією з різновидів мережевих технологій є інтернет-технології в навчанні. Сьогодні саме інтернет-технології є найбільш пріоритетним і активно розвиваються видом дистанційних освітніх технологій [1].

LMS Moodle є безкоштовним електронним освітнім середовищем, що має широкий спектр можливостей. Аналіз LMS Moodle показав, що основними її перевагами є можливість безкоштовного застосування, широкий спектр можливостей, наявність україномовного інтерфейсу. Завдяки відкритому вихідному коду вона може бути адаптована під специфіку тієї організації, яка її застосовує. Крім того, Moodle дає можливість не тільки проектувати і створювати, але ще і управляти навчальними курсами. Вбудовані ресурси і елементи курсу спрощують процес створення навчального контенту, дозволяють застосовувати його для студентів всіх форм навчання, учасників предметних олімпіад, слухачів курсів підвищення кваліфікації і викладачів, забезпечують комунікацію між учасниками освітнього процесу. До недоліків системи можна віднести необхідність навчання викладачів і наявність технічної підтримки, складність реєстрації студентів різних груп на курсах, складання підсумкової відомості, неможливість організації візуального контролю за процесом тестування

Навчальний курс з дисциплін розділений на модулі і містить робочу програму, глосарій, підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, презентації для проведення навчальних занять, відео- і аудіоресурсів, навчально-методичні посібники з вивчення дисципліни, самостійної роботи, виконання лабораторних, практичних і контрольних робіт, інформаційно-довідкові матеріали та ін.. У кожному модулі є практичні завдання, які оцінюються викладачем, проміжне і підсумкове тестування. Крім того, у студентів є можливість обговорення теоретичних питань на форумі і в чаті, участі в опитуваннях і в семінарах.

Досвід використання курсів в навчальному процесі показав, що застосування ЕОС допомагає студентам усіх форм навчання у вивченні дисциплін, а викладачам значно полегшує процес навчання, дозволяє впроваджувати бально-рейтингову систему оцінки знань, робить більш наочними і зручними для аналізу результати навчання. 

В ході дослідження було виконано аналіз LMS Moodle, який виявив більшу кількість достоїнств даної системи в порівнянні з її недоліками і продемонстрував можливість її застосування в навчальному процесі.

Література:

1. Интернет-технологии на базе LMS Moodle в компетентностноориентированном образовании: учебно-методическое пособие / А.В. Кирьякова, Т.А. Ольховая, Н.В. Михайлова, В.В. Запорожко; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2011. – 116 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення