2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

16.01.2024 16:35

MANAGEMENT OF ELECTRIC VEHICLE PRODUCTION DEVELOPMENT AND ECONOMIC DECARBONIZATION

[2. Економічні науки]

Автор: S. Kharin, Doctor of Engineering, Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro

Відкрити тези доповіді »

30.12.2023 19:12

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Економічні науки]

Автор: Євтушенко Артур Миколайович, магістрант, Сумський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

11.01.2024 23:32

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Горбашевська Марина Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, Маріупольський державний університет, м.Київ

Відкрити тези доповіді »

09.01.2024 14:46

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА НА БАЗІ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ МІСТА ЛУЦЬКА

[2. Економічні науки]

Автор: Жадько Оксана Андріївна, аспірант, асистент кафедри екології, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Федонюк Віталіна Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Федонюк Микола Ананійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Відкрити тези доповіді »

16.01.2024 15:55

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕХНОЛОГІЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Зубова Віталіна Вікторівна, старший викладач закладу вищої освіти кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Відкрити тези доповіді »

09.01.2024 15:24

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РЕПРОДУКЦІЇ ХУРМИ ГІБРИДНОЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Козлова Ольга Павлівна, доктор філософії, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

17.01.2024 22:20

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINIAN COMPANIES DURING WAR

[2. Економічні науки]

Автор: Краснянський Даніель, магістрант, Міжнародний університет фінансів

Відкрити тези доповіді »

30.12.2023 18:59

КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС ЯК КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Сердюк Владислав Володимирович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

09.01.2024 14:19

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БЕЗПЕКУ КРАЇН

[2. Економічні науки]

Автор: Синейко Андрій Віталійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Маріупольський державний університет, м. Київ; Балабанова Наталя Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент, Маріупольський державний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

16.01.2024 14:59

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Терлецька Оксана Василівна, кандидат географічних наук, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

17.01.2024 14:07

ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Тихий Олексій Геннадійович, аспірант кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

09.01.2024 13:56

ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕДУМОВИ ПОВОЄННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Ушакова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут; Оліфірук Алла Василівна, здобувач освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ІІІ курс, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут

Відкрити тези доповіді »

16.01.2024 16:42

ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ ПОШКОДЖЕНОГО ТА ЗРУЙНОВАНОГО МАЙНА В БУДІВНИЦТВІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Економічні науки]

Автор: Шевців Любов Юліанівна, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Діхтярук Дарина Степанівна, студентка, Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

18.01.2024 13:32

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Економічні науки]

Автор: Шульга Анастасія Андріївна, студентка кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 91)

Термін подання матеріалів

10 вересня 2024

До початку конференції залишилось днів 50

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 91)
10-09-2024