2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

16.01.2024 16:35

MANAGEMENT OF ELECTRIC VEHICLE PRODUCTION DEVELOPMENT AND ECONOMIC DECARBONIZATION

[2. Экономические науки]

Автор: S. Kharin, Doctor of Engineering, Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro

Открыть тезы доклада »

30.12.2023 19:12

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Экономические науки]

Автор: Євтушенко Артур Миколайович, магістрант, Сумський національний аграрний університет

Открыть тезы доклада »

11.01.2024 23:32

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Горбашевська Марина Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, Маріупольський державний університет, м.Київ

Открыть тезы доклада »

09.01.2024 14:46

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА НА БАЗІ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ МІСТА ЛУЦЬКА

[2. Экономические науки]

Автор: Жадько Оксана Андріївна, аспірант, асистент кафедри екології, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Федонюк Віталіна Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк; Федонюк Микола Ананійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Открыть тезы доклада »

16.01.2024 15:55

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕХНОЛОГІЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Зубова Віталіна Вікторівна, старший викладач закладу вищої освіти кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Открыть тезы доклада »

09.01.2024 15:24

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РЕПРОДУКЦІЇ ХУРМИ ГІБРИДНОЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Козлова Ольга Павлівна, доктор філософії, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Открыть тезы доклада »

17.01.2024 22:20

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINIAN COMPANIES DURING WAR

[2. Экономические науки]

Автор: Краснянський Даніель, магістрант, Міжнародний університет фінансів

Открыть тезы доклада »

30.12.2023 18:59

КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС ЯК КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

[2. Экономические науки]

Автор: Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Сердюк Владислав Володимирович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

09.01.2024 14:19

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БЕЗПЕКУ КРАЇН

[2. Экономические науки]

Автор: Синейко Андрій Віталійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Маріупольський державний університет, м. Київ; Балабанова Наталя Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент, Маріупольський державний університет, м. Київ

Открыть тезы доклада »

16.01.2024 14:59

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Терлецька Оксана Василівна, кандидат географічних наук, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів

Открыть тезы доклада »

17.01.2024 14:07

ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Тихий Олексій Геннадійович, аспірант кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Открыть тезы доклада »

09.01.2024 13:56

ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕДУМОВИ ПОВОЄННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Ушакова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут; Оліфірук Алла Василівна, здобувач освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ІІІ курс, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут

Открыть тезы доклада »

16.01.2024 16:42

ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ ПОШКОДЖЕНОГО ТА ЗРУЙНОВАНОГО МАЙНА В БУДІВНИЦТВІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Экономические науки]

Автор: Шевців Любов Юліанівна, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Діхтярук Дарина Степанівна, студентка, Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Открыть тезы доклада »

18.01.2024 13:32

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Экономические науки]

Автор: Шульга Анастасія Андріївна, студентка кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)

Дата подачи материалов

10 вересня 2024

До начала конференции осталось дней 50

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)
10-09-2024