1. Информационные системы и технологии - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

1. Информационные системы и технологии

04.02.2022 17:23

МЕТОДИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Андрющенко Т.Ю., старший викладач кафедри комп’ютерних систем та технологій, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Открыть тезы доклада »

09.01.2022 21:43

КОНКУРЕНТНИЙ ДОСТУП У ТАБЛИЧНИХ БЛОКУВАННЯХ MYSQL: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Грибовський А.П., студент 3 курсу, групи ПЗ-19-2, факультету прикладної математики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Открыть тезы доклада »

08.02.2022 18:48

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Дубук В.І., к.т.н., доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»; Хар К.В., студентка, Національний університет «Львівська політехніка»

Открыть тезы доклада »

08.02.2022 15:25

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ КОЛІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова

Открыть тезы доклада »

01.02.2022 21:17

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Мєрка О.І., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж; Мєрка М.В., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Открыть тезы доклада »

21.12.2021 19:22

РОЗУМНІ КОНТРАКТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Перевозова І.В., д.е.н, професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ; Федорів Р.В., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ

Открыть тезы доклада »

19.01.2022 09:30

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ - ІНСТРУМЕНТ ЧИ ЗАГРОЗА КІБЕРБЕЗПЕКИ?

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Слатвінська В.М., викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Міжнародний гуманітарний університет

Открыть тезы доклада »

20.01.2022 22:14

МЕТОД ОТБРАКОВКИ АНОМАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Софронова М.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра вищої математики, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», м. Харків

Открыть тезы доклада »

25.01.2022 19:44

ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ RFM ТА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАТОРІВ ТЕНДЕРІВ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Старих О.Ю., студент, Західноукраїнський національний університет; Биковий П.Є., к.т.н., доцент, кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління, доцент кафедри, Західноукраїнський національний університет

Открыть тезы доклада »

10.02.2022 14:03

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Чугуєва О.О., магістрант, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Мельничук С.В., д. ф.-м. н., професор, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Воробець Г.І., к.ф.-м.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)

Дата подачи материалов

10 вересня 2024

До начала конференции осталось дней 50

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)
10-09-2024