2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

11.05.2022 19:34

МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Экономические науки]

Автор: Андрушків Роман Юрійович, кандидат економічних наук, доцент, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету

Открыть тезы доклада »

11.05.2022 17:46

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

[2. Экономические науки]

Автор: Григорчук Анастасія Юріївна, здобувачка фахової передвищої освіти Вінницького технічного фахового коледжу, місто Вінниця

Открыть тезы доклада »

11.05.2022 19:15

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

[2. Экономические науки]

Автор: Григорчук Анастасія Юріївна, здобувачка фахової передвищої освіти Вінницького технічного фахового коледжу, місто Вінниця

Открыть тезы доклада »

20.04.2022 18:12

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Дідківський Андрій Олександрович, аспірант, Державний торговельно-економічний університет

Открыть тезы доклада »

13.05.2022 13:37

ОПОДАТКУВАННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

[2. Экономические науки]

Автор: Дудка Анастасія Андріївна, здобувач вищої освіти економічного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Арсоєва Заліна Таймуразівна, здобувач вищої освіти економічного факультету Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Открыть тезы доклада »

09.05.2022 18:55

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПАРФУМЕРНИХ ЗАСОБІВ

[2. Экономические науки]

Автор: Калюжна Анастасія Ігорівна, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Галько Світлана Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Открыть тезы доклада »

09.05.2022 19:28

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

[2. Экономические науки]

Автор: Колеснікова Анастасія Геннадіївна, магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Открыть тезы доклада »

30.04.2022 22:35

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК БАЗОВИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

[2. Экономические науки]

Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Приймак Євгеній Олександрович, здобувач вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Донецький національний університет імені Василя Стуса

Открыть тезы доклада »

05.05.2022 22:29

ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Сидорчук Дарія Сергіївна, здобувач вищої освіти, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Открыть тезы доклада »

16.04.2022 20:42

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Лісовий Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту державного фінансового контролю та аналізу, Державний Податковий Університет, м.Ірпінь; Томша Ауріка Олегівна, здобувач другого (магістерського) рівня, Державний Податковий Університет, м.Ірпінь

Открыть тезы доклада »

13.05.2022 12:31

НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Мацелюх Христина Богданівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Открыть тезы доклада »

22.04.2022 19:01

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА В РЕГІОНІ

[2. Экономические науки]

Автор: Мельник Маріанна Василівна, студентка Вінницького технічного фахового коледжу

Открыть тезы доклада »

22.04.2022 19:45

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНI ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

[2. Экономические науки]

Автор: Мельник Маріанна Василівна, студентка, Вінницький технічний фаховий коледж, мiсто Вінниця

Открыть тезы доклада »

22.04.2022 19:58

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ТА МІСЦЕВИХ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ

[2. Экономические науки]

Автор: Мельник Маріанна Василівна, студентка, Вінницький технічний фаховий коледж, місто Вінниця

Открыть тезы доклада »

16.04.2022 22:45

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

[2. Экономические науки]

Автор: Мискін Юрій Ігоревич, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики, Державний податковий університет, м. Ірпінь; Томша Ауріка Олегівна, здобувач другого (магістерського) рівня, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)

Дата подачи материалов

10 вересня 2024

До начала конференции осталось дней 50

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)
10-09-2024