2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

15.02.2024 12:03

DIGITAL CREATIVE INITIATIVES TO SUPPORT UKRAINIAN ENTREPRENEURS DURING THE WAR

[2. Экономические науки]

Автор: Oksana Malynka, PhD., Associate Professor, Ivano-Frankivsk National Technical Oil and Gas University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Administrative Assistant to the Executive Vice President, United American Marketing Corp. Oak Brook, Illinois, USA

Открыть тезы доклада »

26.01.2024 12:40

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В РОЗРІЗІ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

[2. Экономические науки]

Автор: Бежан Олег Андрійович, аспірант, кафедра обліку і фінансів факультет інформаційних технологій та економіки, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

Открыть тезы доклада »

15.02.2024 12:44

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Экономические науки]

Автор: Вороний Ігор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Гжицького, м. Львів

Открыть тезы доклада »

05.02.2024 14:26

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Габор Володимир Семенович, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Федуняк Ігор Осипович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Открыть тезы доклада »

02.02.2024 13:28

«БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ» (підприємство АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»)

[2. Экономические науки]

Автор: Дуб Ольга Анатоліївна, магістрантка 2 курсу кафедри фіскального адміністрування факультету податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету, м. Ірпінь, Україна

Открыть тезы доклада »

31.01.2024 16:13

КОНТРОЛІНГ Є ПІДХОДОМ ДО СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Экономические науки]

Автор: Заболотна Олена Степанівна, PhD, доцент, Одеський національний технологічний університет

Открыть тезы доклада »

06.02.2024 16:11

ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

[2. Экономические науки]

Автор: Краліч Євген Робертович, аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Открыть тезы доклада »

05.02.2024 14:09

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АУДИТІ

[2. Экономические науки]

Автор: Нежид Юлія Степанівна, доктор філософії з менеджменту, старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

Открыть тезы доклада »

06.02.2024 15:51

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У БІЗНЕCІ

[2. Экономические науки]

Автор: Олексієнко Михайло Михайлович, магістрант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Открыть тезы доклада »

31.01.2024 16:45

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ

[2. Экономические науки]

Автор: Погорєлова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

Открыть тезы доклада »

09.02.2024 17:04

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

[2. Экономические науки]

Автор: Романовська Анна Володимирівна, аспірант Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова; Величко Вікторія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Открыть тезы доклада »

26.01.2024 14:45

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Тимчик Артем Михайлович, аспірант, кафедра екологічного менеджменту та підприємництва, економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)

Дата подачи материалов

10 вересня 2024

До начала конференции осталось дней 50

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)
10-09-2024