3. Технические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

3. Технические науки

07.02.2023 12:48

SOFTWARE MODULE FOR CATALYTIC REACTOR VERIFICATION CALCULATION

[3. Технические науки]

Автор: Alla Abramova, PhD, associated profesor, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Denys Skladannyy, PhD, associated profesor, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Maxim Kolbasenko, student, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Открыть тезы доклада »

03.02.2023 19:04

TENDENCIES OF MANUFACTURE OF PACKING MATERIALS FROM CARDBOARD

[3. Технические науки]

Автор: Mariia Vasylivna Pinkas, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine; Romaniia Ivanivna Cheropkina, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ecology and Technology of Plant Polymer Science,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Открыть тезы доклада »

06.02.2023 23:38

TRIMMING COUNTER-ROTOR STAGES AND THEIR CHARACTERISTICS

[3. Технические науки]

Автор: O.A. Kulikov, graduate student, Sumy State University, Sumy, Ukraine; O.V. Ratushnyi, candidate technical Sciences, senior teacher, Department of Applied Hydroaeromechanics, Sumy State University, Sumy, Ukraine

Открыть тезы доклада »

07.02.2023 01:32

DESIGNING AN UPDATED PARAMETRIC SERIES OF ENERGY-EFFICIENT TORQUE-FLOW (TFP) PUMPS FOR TRANSPORTING MUNICIPAL AND INDUSTRIAL SEWAGE

[3. Технические науки]

Автор: V. Kondus, Ph.D. in hydraulic machines, Senior Lecturer, Sumy Machine-Building Cluster of Energy Equipment, Sumy State University, Sumy; O. Ivchenko, Ph.D. in hydraulic machines, Associate Professor, Sumy State University, Sumy; V. Andrusiak, Ph.D. student, Sumy State University, Sumy; S. Petrenko, Ph.D. student, Sumy State University, Sumy; V. Polkovnychenko, student, Sumy State University, Sumy; M. Mushtai, student, Sumy State University, Sumy

Открыть тезы доклада »

03.02.2023 18:12

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СПОСОБІВ ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕРИ ДЕТОНАЦІЙНОГО ДВИГУНА

[3. Технические науки]

Автор: Аксьонов Олександр Сергійович, аспірант, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

Открыть тезы доклада »

07.02.2023 01:52

СВІТЛОДІОДНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ

[3. Технические науки]

Автор: Божко Костянтин Михайлович, кандидат технічних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ; Мушкет Костянтин Ярославович, аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ

Открыть тезы доклада »

01.02.2023 17:17

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАЛИВНОЇ ОЩАДНОСТІ ВІД РЕЖИМУ РУХУ АВТОМОБІЛЯ

[3. Технические науки]

Автор: Городняк Роман Васильович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Проектування машин та автомобільного інжинірингу, Національний університет "Львівська політехніка", м Львів; Дмитрів Ігор Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Автомобільного транспорту, Національний університет "Львівська політехніка", м Львів; Трухан Олег Петрович, студент магістратури, кафедри Проектування машин та автомобільного інжинірингу, Національного університету "Львівська політехніка", м Львів

Открыть тезы доклада »

07.02.2023 11:11

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ М’ЯСА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

[3. Технические науки]

Автор: Дідурик Тетяна Володимирівна, студентка 2 курсу ОС «Магістр», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Открыть тезы доклада »

25.01.2023 15:55

ПРО РОЛЬ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ПРИ УТВОРЕННІ СЛІДУ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ АВТОКОЛИВАНЬ

[3. Технические науки]

Автор: Дядя Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Козлова Олена Борисівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Тришин Павло Романович, кандидат технічних наук, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Мазуренко Максим Анатолійович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Открыть тезы доклада »

03.02.2023 17:40

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КУПАЖУВАННЯ СОКІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НАДВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕНЕРГІЇ

[3. Технические науки]

Автор: Коляновська Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького національного аграрного університету; Гринчук Анастасія Юріївна, магістрант Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

Открыть тезы доклада »

03.02.2023 18:17

МЕТОДОЛОГІЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ СЕЛЕКЦІЇ НАВІГАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЗОНІ АТМОСФЕРНИХ ПЕРЕШКОД

[3. Технические науки]

Автор: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса

Открыть тезы доклада »

05.02.2023 17:26

ВПЛИВ АНАЕРОБНОГО ДИГЕСТАТУ НА ПАРАМЕТРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ҐРУНТУ

[3. Технические науки]

Автор: Михно Ганна Іванівна, студентка, Сумський державний університет, м. Суми; Аблєєва Ірина Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

30.01.2023 02:14

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НОВИХ РЕЖИМІВ НАГРІВУ ПРИ ПЕРЕСИЖУВАННІ МЕТАЛУ В НАГРІВАЛЬНИХ КОЛОДЦЯХ БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ ГОДИНИ НА ВИТРАТИ ШЛАКУ

[3. Технические науки]

Автор: Петрик Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Електричні машини», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Кузьменко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри «Електричні машини», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Петрик Богдан В’ячеславович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Открыть тезы доклада »

03.02.2023 17:07

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПОВНЕНОГО ПЕРГАМЕНТУ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ

[3. Технические науки]

Автор: Плосконос Віктор Григорович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Галиш Віта Василівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Открыть тезы доклада »

25.01.2023 16:18

АСПЕКТИ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ

[3. Технические науки]

Автор: Протасова Єлізавета Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації і управління будівництвом, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро; Соколенко Анастасія Сергіївна, магістрантка, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 81)

Дата подачи материалов

11 жовтня 2023

До начала конференции осталось дней 10

Подать заказ

Конференции

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 79)
06-07-2023

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 80)
19-09-2023

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 81)
11-10-2023