2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

07.06.2023 17:23

MULTIDIMENSIONAL APPROACH FOR ECONOMIC COMPLEXITY AS A NEW TOOL FOR PREDICTION OF ECONOMIC GROWTH

[2. Экономические науки]

Автор: Diana Mirzoieva, PhD student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Открыть тезы доклада »

13.06.2023 11:36

СУТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Анісов Віктор Олександрович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

02.06.2023 23:08

ЦИФРОВІЗАЦІЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

[2. Экономические науки]

Автор: Андрійчик Оксана Ярославівна, студент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Открыть тезы доклада »

13.06.2023 11:52

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Безручко Олександр Володимирович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Борисова Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

09.06.2023 00:16

ДОХОДНА БАЗА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК СКЛАДОВА БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Глухова Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Жукова Єлизавета Віталіївна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Мар'янченко Софія Геннадіївна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Открыть тезы доклада »

07.06.2023 18:05

ЛОГІСТИЧНИЙ РИНОК В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ КРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Дяченко Микола Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва м. Умань

Открыть тезы доклада »

25.05.2023 09:08

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МАРКЕТИНГУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

[2. Экономические науки]

Автор: Зрибнєва Ірина Павлівна, доктор економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці; Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Открыть тезы доклада »

13.06.2023 11:45

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

[2. Экономические науки]

Автор: Качур Владислав Миколайович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

30.05.2023 08:38

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ РИНКУ: ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; Бевзюк Марія Сергіївна, студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Открыть тезы доклада »

25.05.2023 08:51

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА АНАЛІЗ ПРИСУТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ РОСІЇ

[2. Экономические науки]

Автор: Лежепьокова Вікторія Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет; Коцюр Каріна Олександрівна, студентка факультету міжнародної торгівлі та права, Державний торговельно-економічний університет

Открыть тезы доклада »

05.06.2023 17:04

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет; Зінчук Вероніка Богданівна, студентка, Поліський національний університет

Открыть тезы доклада »

31.05.2023 20:38

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[2. Экономические науки]

Автор: Романуша Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, кафедри економіки підприємств та менеджменту, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут), м. Харків

Открыть тезы доклада »

02.06.2023 22:41

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Экономические науки]

Автор: Смиковська Аліна Валентинівна, студент, Поліський національний університет, Житомир; Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет, Житомир

Открыть тезы доклада »

07.06.2023 18:44

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СФЕРІ ПОСЛУГ

[2. Экономические науки]

Автор: Харченко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту імені професора Л.І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет; Коржова Яна Сергіївна, здобувач, Сумський національний аграрний університет

Открыть тезы доклада »

05.06.2023 19:01

MULTILEVEL REGULATION OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET IN THE EU

[2. Экономические науки]

Автор: Чужиков Андрій Вікторович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри Європейської економіки та бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Ткачук Юрій Русланович, аспірант кафедри Європейської економіки та бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)

Дата подачи материалов

10 вересня 2024

До начала конференции осталось дней 50

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 91)
10-09-2024