2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

07.06.2023 17:23

MULTIDIMENSIONAL APPROACH FOR ECONOMIC COMPLEXITY AS A NEW TOOL FOR PREDICTION OF ECONOMIC GROWTH

[2. Economic sciences]

Author: Diana Mirzoieva, PhD student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Open topic »

13.06.2023 11:36

СУТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Анісов Віктор Олександрович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

02.06.2023 23:08

ЦИФРОВІЗАЦІЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

[2. Economic sciences]

Author: Андрійчик Оксана Ярославівна, студент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

13.06.2023 11:52

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Безручко Олександр Володимирович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Борисова Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

09.06.2023 00:16

ДОХОДНА БАЗА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК СКЛАДОВА БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Глухова Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Жукова Єлизавета Віталіївна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Мар'янченко Софія Геннадіївна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Open topic »

07.06.2023 18:05

ЛОГІСТИЧНИЙ РИНОК В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ КРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Дяченко Микола Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва м. Умань

Open topic »

25.05.2023 09:08

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МАРКЕТИНГУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

[2. Economic sciences]

Author: Зрибнєва Ірина Павлівна, доктор економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці; Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

13.06.2023 11:45

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

[2. Economic sciences]

Author: Качур Владислав Миколайович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

30.05.2023 08:38

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ РИНКУ: ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

[2. Economic sciences]

Author: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; Бевзюк Марія Сергіївна, студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

25.05.2023 08:51

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА АНАЛІЗ ПРИСУТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ РОСІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Лежепьокова Вікторія Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет; Коцюр Каріна Олександрівна, студентка факультету міжнародної торгівлі та права, Державний торговельно-економічний університет

Open topic »

05.06.2023 17:04

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет; Зінчук Вероніка Богданівна, студентка, Поліський національний університет

Open topic »

31.05.2023 20:38

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[2. Economic sciences]

Author: Романуша Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, кафедри економіки підприємств та менеджменту, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут), м. Харків

Open topic »

02.06.2023 22:41

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Смиковська Аліна Валентинівна, студент, Поліський національний університет, Житомир; Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет, Житомир

Open topic »

07.06.2023 18:44

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СФЕРІ ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: Харченко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту імені професора Л.І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет; Коржова Яна Сергіївна, здобувач, Сумський національний аграрний університет

Open topic »

05.06.2023 19:01

MULTILEVEL REGULATION OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET IN THE EU

[2. Economic sciences]

Author: Чужиков Андрій Вікторович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри Європейської економіки та бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Ткачук Юрій Русланович, аспірант кафедри Європейської економіки та бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024