2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

13.09.2021 23:17

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА БЮДЖЕТНИХ ПОКАЗНИКІВ У 2021 РОЦІ

[2. Economic sciences]

Author: Єремян О.М., к.е.н., доцент, доцент, кафедра обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон; Періновська О.С., здобувач першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Open topic »

13.09.2021 23:04

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ ПІДХОДИ У ТЛУМАЧЕННІ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ» СУЧАСНИМИ НАУКОВЦЯМИ

[2. Economic sciences]

Author: Арламовська О.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Open topic »

13.09.2021 23:31

ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Батракова Т.І., к.е.н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя; Сінько Д.Р., студентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Open topic »

13.09.2021 23:06

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Безсмертна О.О., студентка? 3 курс, 3 група, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Безверхий К.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:08

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Галетій Є.О., студентка, кафедра менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Ільїн В.Ю., професор, д.е.н., професор кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:11

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В РОЗРІЗІ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

[2. Economic sciences]

Author: Дудка А.А., студентка економічного факультету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Open topic »

13.09.2021 23:20

АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Жукова В.О., студент, кафедра світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:22

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ВИРОБНИЦТВО, ПОСТАЧАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

[2. Economic sciences]

Author: Заграй А.В., студентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

13.09.2021 23:27

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Калюжна А.І., студентка, Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:29

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Лихоліт О.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Open topic »

13.09.2021 23:32

СТАН СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Фесенко В.С., студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:34

ЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИКИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Чепіль Ю.Б., студентка, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів; Шевців Л.Ю., к.е.н., кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

Open topic »

13.09.2021 23:36

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ

[2. Economic sciences]

Author: Юхименко К.В., студент, 3 курс, 3 група, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:39

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

[2. Economic sciences]

Author: Яценко В.В., к.т.н., доцент, кафедра економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми; Філон В.В., магістрант, Сумський державний університет, м. Суми

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024