3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

07.05.2024 13:43

LAMB WAVES IN MULTILAYERED ANISOTROPIC MEDIA

[3. Technical sciences]

Author: Alexander Pysarenko, associate professor, Phd, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Open topic »

13.05.2024 13:34

USE OF ALTERNATIVE HIGH-SILICA RAW MATERIALS IN GLASS PRODUCTION PROCESSES

[3. Technical sciences]

Author: Nataliia Zhdaniuk, PhD (Engin.), National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Mykola Plemyannikov, PhD (Engin.), Docent, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Open topic »

13.05.2024 17:24

DETERMINATION OF PUBLIC HEALTH STATUS OF THE POPULATION

[3. Technical sciences]

Author: Olena Visotska, Doctor of Technical Sciences, Professor, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv; Andrii Porvan, PhD, Associate professor, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv; Oleksii Kovtun, master's student, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv

Open topic »

15.05.2024 16:47

СТЕНД ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СХЕМОТЕХНІКИ

[3. Technical sciences]

Author: Бинда Андрій Андрійович, студент, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

16.05.2024 17:13

МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

[3. Technical sciences]

Author: Гура Володимир Тарасович, аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

Open topic »

22.04.2024 22:51

ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ КОМПОНЕНТІВ СКРАПЛЕНОГО НАФТОВОГО ГАЗУ

[3. Technical sciences]

Author: Книш Богдан Петрович, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Open topic »

15.05.2024 19:26

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса

Open topic »

14.05.2024 15:04

ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКТУ «НАБІРНЕ ПОЛЕ» У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

[3. Technical sciences]

Author: Кунецький Костянтин Романович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

14.05.2024 15:00

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ «РІЗЬБОВІ З’ЄДНАННЯ»

[3. Technical sciences]

Author: Луцюк Владислав Дмитрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

14.05.2024 14:57

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

[3. Technical sciences]

Author: Малищук Михайло Петрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

29.04.2024 18:33

ДОСЛІДЖЕННЯ НОМІНАЛЬНОЇ ПОТУЖНІСТІ ГАЗОТУРБІНИХ УСТАНОВОК ГАЗОПЕРЕКАЮЧИХ АГРЕГАТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Крупяк Ярослав Тарасович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.04.2024 17:59

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Ткачівський Святослав Васильович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.04.2024 18:51

ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ПРИ МАКСИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕННЯХ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Хай Руслан Васильович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

15.05.2024 18:06

АНАЛІЗ ПОШКОДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК ДІЇ УДАРНОЇ ХВИЛІ ВИБУХУ

[3. Technical sciences]

Author: Яровий Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Виноградов Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Альошечкіна Тетяна Миколаївна, старший викладач, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024