1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

12.10.2021 23:07

USING OF THE UTILITY SYSTEMS WITH BEHAVIOR TREES

[1. Information systems and technologies]

Author: Vash Y., postgraduate, department assistant, Department of software systems, Uzhhorod National University, Uzhhorod; Rol M., assistant, Department of software systems, Uzhhorod National University, Uzhhorod

Open topic »

12.10.2021 23:11

REVISITING ENVIRONMENT QUERY SYSTEM

[1. Information systems and technologies]

Author: Vash Y., postgraduate, department assistant, Department of software systems, Uzhhorod National University, Uzhhorod; Rol M., assistant, Department of software systems, Uzhhorod National University, Uzhhorod

Open topic »

06.10.2021 23:20

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ ОБ’ЄКТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бичковський В.О., к.т.н, доцент, кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Реутська Ю.Ю., кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

11.10.2021 21:24

ВИКОРИСТАННЯ PyCairo У РОБОТІ З ВЕКТОРНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бровіна О.І., студент, кафедра моделювання та програмного забезпечення, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг; Іосіпов Р.К., студент, кафедра моделювання та програмного забезпечення, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Open topic »

13.10.2021 00:29

ОГЛЯД НАЙПОПУЛЯРНІШИХ МЕТОДІВ ШИФРУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бухарова Л.Д., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гвоздецька К.П., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

13.10.2021 00:38

РОЗГЛЯД VPN ТА АНОНІМАЙЗЕРІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕЗАХИЩЕНИХ МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бухарова Л.Д., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гвоздецька К.П., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

13.10.2021 00:41

КОНЦЕПЦІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ПРИВАТНОЇ МЕРЕЖІ В ПОРІВНЯННІ З МЕРЕЖАМИ КОНВЕРТОВОГО РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бухарова Л.Д., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гвоздецька К.П., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

13.10.2021 00:43

ОСНОВИ ТУНЕЛЮВАННЯ, ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИВАТНИХ МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бухарова Л.Д., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гвоздецька К.П., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

12.10.2021 23:51

MOCK-ОБ'ЄКТИ В ЮНІТ-ТЕСТУВАННІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Глюза А.П., студентка, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

12.10.2021 23:54

МУТАЦІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Глюза А.П., студентка, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

12.10.2021 23:59

СЕРВІСИ AWS

[1. Information systems and technologies]

Author: Гончаренко Д.В., студент, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

13.10.2021 00:02

TYPES OF CLOUD SERVICES

[1. Information systems and technologies]

Author: Гончаренко Д.В., студент, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

11.10.2021 21:34

ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Думчиков С.А., студент 6 курсу, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця; Лукічов В.В., к.т.н., старший викладач, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Open topic »

12.10.2021 22:59

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ АТАК З ВИКОРИСТАННЯМ HONEYPOT

[1. Information systems and technologies]

Author: Жакун Г.А., студент 6 курсу, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця; Лукічов В.В., к.т.н., старший викладач, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Open topic »

05.10.2021 23:41

МУРАШИНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кметь О.І., магістр, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)

Date of conference

07 грудня 2023

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 81)
11-10-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 82)
09-11-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)
07-12-2023