1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

12.10.2021 23:07

USING OF THE UTILITY SYSTEMS WITH BEHAVIOR TREES

[1. Information systems and technologies]

Author: Vash Y., postgraduate, department assistant, Department of software systems, Uzhhorod National University, Uzhhorod; Rol M., assistant, Department of software systems, Uzhhorod National University, Uzhhorod

Open topic »

12.10.2021 23:11

REVISITING ENVIRONMENT QUERY SYSTEM

[1. Information systems and technologies]

Author: Vash Y., postgraduate, department assistant, Department of software systems, Uzhhorod National University, Uzhhorod; Rol M., assistant, Department of software systems, Uzhhorod National University, Uzhhorod

Open topic »

06.10.2021 23:20

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ ОБ’ЄКТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бичковський В.О., к.т.н, доцент, кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Реутська Ю.Ю., кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

11.10.2021 21:24

ВИКОРИСТАННЯ PyCairo У РОБОТІ З ВЕКТОРНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бровіна О.І., студент, кафедра моделювання та програмного забезпечення, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг; Іосіпов Р.К., студент, кафедра моделювання та програмного забезпечення, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Open topic »

13.10.2021 00:29

ОГЛЯД НАЙПОПУЛЯРНІШИХ МЕТОДІВ ШИФРУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бухарова Л.Д., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гвоздецька К.П., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

13.10.2021 00:38

РОЗГЛЯД VPN ТА АНОНІМАЙЗЕРІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕЗАХИЩЕНИХ МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бухарова Л.Д., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гвоздецька К.П., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

13.10.2021 00:41

КОНЦЕПЦІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ПРИВАТНОЇ МЕРЕЖІ В ПОРІВНЯННІ З МЕРЕЖАМИ КОНВЕРТОВОГО РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бухарова Л.Д., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гвоздецька К.П., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

13.10.2021 00:43

ОСНОВИ ТУНЕЛЮВАННЯ, ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИВАТНИХ МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бухарова Л.Д., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гвоздецька К.П., студентка, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

12.10.2021 23:51

MOCK-ОБ'ЄКТИ В ЮНІТ-ТЕСТУВАННІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Глюза А.П., студентка, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

12.10.2021 23:54

МУТАЦІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Глюза А.П., студентка, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

12.10.2021 23:59

СЕРВІСИ AWS

[1. Information systems and technologies]

Author: Гончаренко Д.В., студент, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

13.10.2021 00:02

TYPES OF CLOUD SERVICES

[1. Information systems and technologies]

Author: Гончаренко Д.В., студент, комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

11.10.2021 21:34

ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Думчиков С.А., студент 6 курсу, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця; Лукічов В.В., к.т.н., старший викладач, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Open topic »

12.10.2021 22:59

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ АТАК З ВИКОРИСТАННЯМ HONEYPOT

[1. Information systems and technologies]

Author: Жакун Г.А., студент 6 курсу, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця; Лукічов В.В., к.т.н., старший викладач, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Open topic »

05.10.2021 23:41

МУРАШИНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кметь О.І., магістр, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024