3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

06.06.2022 16:11

DYNAMIKA GAZOWA GŁÓWNYCH RUROCIĄGÓW PAROWYCH ELEKTROWNI JĄDROWYCH

[3. Technical sciences]

Author: Bednarska Inna Stanislavivna, doktorantka, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Igor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny, Kijów; Ryndyuk Dmytro Viktorovych, kandydat nauk technicznych, profesor nadzwyczajny, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Igor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny, Kijów

Open topic »

08.06.2022 15:40

A SIMPLE METHOD FOR MEASURING THE OUTPUT RESISTENCE AND OUTPUT CAPACITANCE A PULSE GENERATOR IN SMALL SIGNAL MODE

[3. Technical sciences]

Author: Bozhko K. M., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv; Melkumov A. M., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

Open topic »

31.05.2022 23:08

OPERATING MODES OF VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS ACCORDING TO ENERGY EFFICIENCY CRITERIA

[3. Technical sciences]

Author: Gorodetskyi Viktor, associate professor, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Dubovyk Volodymyr, senior lecturer, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Listovshchyk Leonid, associate professor, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Livishchenko Dmytro, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Open topic »

06.06.2022 18:53

WAVE TRANSMISSION WITH TWO WAVE GENERATOR

[3. Technical sciences]

Author: Kotlyar Svitlana Serhiivna, Ph.D., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Open topic »

08.06.2022 15:23

COMPARISON OF REVERSE OSMOSIS AND HYBRID SORPTION-MICROFILTRATION METHOD OF ARSENIC COMPOUNDS REMOVAL

[3. Technical sciences]

Author: Litynska Marta, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv; Nosovska Olha, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

Open topic »

06.06.2022 16:47

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ АНАЛІЗАТОРІВ

[3. Technical sciences]

Author: Івасенко Віталій Михайлович, кандидат технічних наук, асистент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Микитенко Максим Леонідович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

01.06.2022 00:25

ВИМІРЮВАННЯ СУМИ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА ВИНЯТКОМ МЕТАНУ

[3. Technical sciences]

Author: Івасенко Віталій Михайлович, кандидат технічних наук, асистент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського», м.Київ; Яремко Володимир Васильович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського», м.Київ

Open topic »

07.06.2022 11:14

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

[3. Technical sciences]

Author: Букавин Ірина Володимирівна, студентка, НУ «Львівська політехніка», м. Львів; Півторак Галина Василівна, кандидат технічних наук, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

06.06.2022 16:38

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Дмитрів Ігор Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Автомобільного транспорту, Національного університету "Львівська політехніка", м Львів; Моцик Богдан Васильович, студент 3-го курсу, кафедра Автомобільного транспорту, Національного університету "Львівська політехніка", м Львів

Open topic »

06.06.2022 20:06

КЕРУВАННЯ БАГАТОЛАНКОВОЮ КІНЦІВКОЮ РОБОТА

[3. Technical sciences]

Author: Киричук Юрій Володимирович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ; Назаренко Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ; Хазанович Юрій Юрійович, аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ; Макаров Яків Васильович, аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Open topic »

07.06.2022 19:38

ПОЛЯРИЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ СКЛАДНОГО ОБ'ЄКТА, ЩО СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ СУДНОВИМ РАДІОЛОКАЦІЙНИМ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса

Open topic »

07.06.2022 11:36

ДОСЛІДЖЕННЯ АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ

[3. Technical sciences]

Author: Кропивницький Дмитро Романович, аспірант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ; Кропивницька Віталія Богданівна, кандидат технічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

Open topic »

01.06.2022 19:43

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СПЕЦІАЛЬНІ НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В СУДНОРЕМОНТІ»

[3. Technical sciences]

Author: Липенков Ігор Вікторович, старший викладач Дунайського Інституту Національного Універсітету «Одеська морська академія»

Open topic »

01.06.2022 19:52

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СКРУБЕРУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИПУСКНИХ ГАЗІВ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ НА СУЧАСНИХ МОРСЬКИХ СУДНАХ СВІТОВОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ФЛОТУ

[3. Technical sciences]

Author: Липенков Ігор Вікторович, старший викладач Дунайського Інституту Національного Універсітету «Одеська морська академія»

Open topic »

02.06.2022 21:30

ВПЛИВ ТА РОЗРАХУНОК ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

[3. Technical sciences]

Author: Новак Євгенія Володимирівна, кандидат технічних наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м.Чернівці

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024