2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

06.02.2023 19:19

ANALYSIS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TOURISM SPHERE OF UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: O.M. Proskurnia, PhD of Technical Sciences, Associate Professor, National Technical University "KhPI", Kharkiv; V.O. Matrosova, PhD in Economics, Professor, National Technical University "KhPI", Kharkiv

Open topic »

30.01.2023 14:04

GREEN ENERGY PRODUCTION MANAGEMENT

[2. Economic sciences]

Author: S.A. Kharin, Professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology, Ukraine

Open topic »

23.01.2023 09:21

POLITICAL MARKETING AS THE BASIS OF DEVELOPMENT MODERN PR COMPANY

[2. Economic sciences]

Author: Tetiana Chernysh, Ph.D. of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing State university of trade and economics, Kyiv

Open topic »

01.02.2023 17:52

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ПОЗАБАЛАНСОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Єремян Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький; Гурова Вероніка Олександрівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький

Open topic »

07.02.2023 12:22

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Economic sciences]

Author: Іванова Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Open topic »

30.01.2023 01:33

СТРУКТУРНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКЗОГЕННИХ ВИКЛИКІВ

[2. Economic sciences]

Author: Аратовська Ілона Андріївна, студентка Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана

Open topic »

23.01.2023 09:29

РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Бірюченко Світлана Юріївна, кандидат економічних наук, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир; Орлова Катерина Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир; Бірюченко Дарія Ярославівна, Науковий ліцей Житомирської політехніки, м. Житомир

Open topic »

06.02.2023 16:53

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ

[2. Economic sciences]

Author: Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна; Романюк Надія Василівна, кандидат економічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Open topic »

23.01.2023 09:40

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ПІД ЧАС ПОЗАШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

[2. Economic sciences]

Author: Губіна С.І., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Фрицюк В.А., доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Open topic »

11.02.2023 17:34

МІЖНАРОДНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Гуші Максим Біжанович, студент 6 курсу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

06.02.2023 10:29

СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[2. Economic sciences]

Author: Дзекунов Сергій Михайлович, аспірант, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Open topic »

07.02.2023 12:34

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІТ-СЕКТОРА УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Журавльова Ірина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, м. Харків

Open topic »

06.02.2023 23:44

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНІНГОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІНИ

[2. Economic sciences]

Author: Запорожець Оксана Віталіївна, викладач фінансово-облікових дисциплін, Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Державного університету економіки і технологій», м. Кривий Ріг

Open topic »

01.02.2023 18:01

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Калініченко Зоя Дмитрівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Гузь Ірина Іванівна, здобувач спеціальності 051 «Економіка», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Open topic »

27.01.2023 12:54

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Макарова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024