2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

24.10.2023 01:06

IMPORTANCE AND RELEVANCE OF ESG REPORTING DURING THE WAR IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Alina Pavlivna Yaroshyna, Postgraduate of the Department of Accounting and Taxation, Sumy State University, Sumy

Open topic »

09.11.2023 15:23

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF FINANCIAL MONITORING IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Lolita Bieluhina, Master`s student, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Open topic »

18.10.2023 19:50

TAX PLANNING IN THE SECURITY OF BUSINESS

[2. Economic sciences]

Author: Tetiana Mykolaivna Kravchenko, Master`s student, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Open topic »

09.11.2023 19:08

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА СПОНСОРУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

[2. Economic sciences]

Author: Бєлугіна Лоліта Дмитрівна, здобувачка магістерського рівня вищої освіти, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Open topic »

31.10.2023 19:21

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Беба Богдан Олександрович, студент, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

07.11.2023 19:35

ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ КАДРІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Economic sciences]

Author: Гевлич Лариса Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця; Андрощук Маргарита Василівна, магістр, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця

Open topic »

25.10.2023 00:33

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Economic sciences]

Author: Гельман Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління персоналом та маркетингу, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя; Курченко Микита Михайлович, бакалавр спеціальності економіка, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя

Open topic »

09.11.2023 12:33

ОСОБЛИВОСТІ УМОВ УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

[2. Economic sciences]

Author: Губін Кирил Григорович, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Open topic »

04.11.2023 18:24

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА ПОБУДОВА КОНКУРЕНТНОЇ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖЕЮ СУПЕРМАРКЕТІВ «СІЛЬПО»

[2. Economic sciences]

Author: Доброштан Марина Олександрівна, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

10.11.2023 08:11

ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Ковальчук Владислава Романівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

09.11.2023 15:43

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Козаченко Юлія Сергіївна, магістрантка кафедри туризму та готельно-рестранного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну; Тонких Олексій Григорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-рестранного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

Open topic »

08.11.2023 21:38

ВПЛИВ ПОСТІЙНИХ ТА ЗМІННИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

[2. Economic sciences]

Author: Кришан Олексій Федорович, кандидат економічних наук, Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; Шаповал Людмила Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Open topic »

08.11.2023 20:17

УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

[2. Economic sciences]

Author: Лінькова Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Open topic »

22.10.2023 18:43

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ

[2. Economic sciences]

Author: Мінченко Ірина Михайлівна, здобувач магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

08.11.2023 11:24

РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Economic sciences]

Author: Михайлишин Василь Васильович, аспірант, Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024