2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

23.09.2022 15:07

FEATURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT USING MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES

[2. Economic sciences]

Author: Boboshko А.О., Student of National Aviation University, Kyiv; Simakhova А.О., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Business Analytics and Digital Economy, National Aviation University

Open topic »

24.09.2022 18:18

ЩОДО СПІВПРАЦІ ІНТЕРНЕТ ІНДУСТРІЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ

[2. Economic sciences]

Author: Архипова Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

Open topic »

06.09.2022 17:54

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Білий Денис Іванович, аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

24.09.2022 15:47

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Басок Алла Миколаївна, аспірантка кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

Open topic »

01.09.2022 14:57

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

[2. Economic sciences]

Author: Ганіч Світлана Сергіївна, студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ

Open topic »

23.09.2022 21:23

ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ НА РИНКУ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

[2. Economic sciences]

Author: Дусь Юлія Юріївна, магістрант, “Комерційна діяльність та логістика”, ДВНЗ “Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана”

Open topic »

28.07.2022 19:06

МІСЦЕ ТУРИЗМУ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Ковтуник Інна Іванівна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи природничо-економічного факультету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

Open topic »

21.09.2022 13:36

ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Конюшенко Тетяна Юріївна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

19.09.2022 21:17

АУТСОРСІНГ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРУВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Міга Володимира Казимирівна, кандидат економічних наук, Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»»

Open topic »

05.08.2022 21:28

ОЦІНКА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

[2. Economic sciences]

Author: Мамишев Андрій Валентинович, кандидат наук з державного управління, завідувач відділу державного фінансового контролю Відділення методології бухгалтерського обліку та фінансового контролю Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», м. Київ

Open topic »

06.09.2022 19:33

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Піхняк Тетяна Андріївна, кандидатка економічних наук, доцентка, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький; Гудзь Вікторія Сергіївна, здобувачка вищої освіти, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький

Open topic »

24.09.2022 18:52

ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Перевозова І.В., доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Обельницька Х. В., кандидат економічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Корнійчук О.А., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

23.09.2022 20:56

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Рибіна Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Корольов Андрій Владиславович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

24.09.2022 18:24

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Сас Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, Федеральний інститут Парана, місто Курітіба, Бразилія

Open topic »

24.09.2022 18:29

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛЯННЯ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

[2. Economic sciences]

Author: Сторожук Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024