1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

31.08.2021 23:10

EFFECT OF LIGHTING ON COLOR TRANSMISSION ACCURACY

[1. Information systems and technologies]

Author: Pastushenko M.М.

Open topic »

19.09.2021 18:02

АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ТЕПЛИЦІ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ ARDUINO

[1. Information systems and technologies]

Author: Антонюк Є.М., магістр, кафедра комп’ютерних наук та управління проектами, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

31.08.2021 23:48

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБМІНУ МИТТЄВИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Беспояско Є.Е., студент, кафедра автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Кухарчук Р.С., студент, кафедра автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

15.09.2021 19:42

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ АНАЛОГІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бичковський В.О., к.т.н., доцент, кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Реутська Ю.Ю., кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

31.08.2021 23:26

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПОЗИЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У МАКРОМОДУЛЬНОМУ ПРОГРАМУВАННІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Буяк Л.М., д.е.н., професор, кафедра економічної кібернетики та інформатики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль; Мушак А.Я., к.т.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та інформатики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль; Хома Н.Г., к.ф.-м.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та інформатики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль

Open topic »

11.09.2021 11:21

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 12-16 РОКІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гасько Р.Т., старший викладач, кафедра систем штучного інтелекту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Кобзєва О.В., д.ф. діл. адмін., професор, директор, Львівська Академія СТАРТ_ІТ, м. Львів; Матюхін В.О., к.т.н., д.н.е., професор, виконавчий директор, Львівська Академія СТАРТ_ІТ, м. Львів; Петяк Ю.Ф., к.т.н., доцент, кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Українська Академія друкарства, м. Львів

Open topic »

31.08.2021 23:34

КВАЛІМЕТРІЯ ІННОВАЦІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Козлов В.Є., канд. техн. наук, доцент, кафедра військового зв’язку та інформатизації, доцент, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків, Україна; Козлов Ю.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра метрології та технічної експертизи, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна; Метешкін К.О., доктор техн. наук, професор, кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бектова, м. Харків, Україна

Open topic »

15.09.2021 20:24

ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРОВОГО ВПЛИВУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Open topic »

13.09.2021 21:09

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУР ДИСТАНЦІЙНОГО І ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лендюк Т.В., к.т.н., доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет; Дуткевич Т., Магістр спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», Західноукраїнський національний університет

Open topic »

15.09.2021 20:42

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ КРИПТОМАЙНЕРІВ В ОС WINDOWS ІНСТРУМЕНТАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ETW

[1. Information systems and technologies]

Author: Руденко М.В., студентка 2 курсу СО «Магістр», «Прикладна фізика та наноматеріали», Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

11.09.2021 10:58

КОНЦЕПЦІЯ РЕАКТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ВЕБ-РІШЕНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Соботник Е.Л., магістрант спеціальності інженерія програмного забезпечення, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Бандура В.В., к.т.н, доцент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

15.09.2021 20:48

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЦИФРОВОГО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТА

[1. Information systems and technologies]

Author: Яцюк Г.С., студентка 2 курсу СО «Магістр», «Прикладна фізика та наноматеріали», Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024