1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

13.06.2024 14:05

MATHEMATICAL MODELLING FOR HEALTH MONITORING SYSTEMS

[1. Information systems and technologies]

Author: A. M. Romaniuk, Student majoring in Information Systems and Technologies, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Open topic »

12.06.2024 11:29

NON-FLEXIBLE PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

[1. Information systems and technologies]

Author: Anna Radoutska, student, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv

Open topic »

12.06.2024 15:18

IMPROVING THE STATISTICAL CHARACTERISTICS OF A SEQUENCE OF RANDOM NUMBERS OBTAINED FROM A WEB CAMERA FRAME

[1. Information systems and technologies]

Author: Dmytro Hanzhelo, PhD student, Chernivtsi National University name Yuriy Fedkovych, Chernivtsi; Denis Trembach, PhD student, Chernivtsi National University name Yuriy Fedkovych, Chernivtsi; Maksym Zhubia, student, Chernivtsi National University name Yuriy Fedkovych, Chernivtsi; Rostyslav Diachuk, PhD student, Chernivtsi National University name Yuriy Fedkovych, Chernivtsi

Open topic »

12.06.2024 14:30

DATA MINING FOR THREAT DETECTION IN ACTIVE DIRECTORY

[1. Information systems and technologies]

Author: Maksym Opanovych, PhD student, Lviv Polytechnic National University, Lviv; Danylo Zhuravchak, PhD student, Lviv Polytechnic National University, Lviv; Valerii Dudykevych, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv; Andrian Piskozub, Associate Professor, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Open topic »

30.05.2024 02:32

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АЛГОРИТМІВ ОСТРІВКУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Базилевич Роман Петрович, доктор технічних наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна; Клюшта Олександр Володимирович, аспірант, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна

Open topic »

12.06.2024 23:45

МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАСОБАМИ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ІЗ АРХІТЕКТУРОЮ СУПЕР-РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Гнатюк Юрій Анатолійович, аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

12.06.2024 18:37

ПІДХОДИ ДО ПРОТОТИПУВАННЯ САЙТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Власенко Михайло Олександрович, студент, ПЗВО «Харківський технологічний університет «Шаг», м. Харків

Open topic »

13.06.2024 15:13

СТВОРЕННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гібська Анастасія Олексіївна, студент, ПЗВО «Харківський технологічний університет «Шаг», м. Харків

Open topic »

12.06.2024 15:57

ПРИНЦИПОВА СХЕМА ГЕНЕРАТОРА ПОСЛІДОВНОСТІ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ВЕБКАМЕРОЮ

[1. Information systems and technologies]

Author: Ганжело Дмитро, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Трембач Денис, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Макарук Олег, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Павліченко Олег, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Open topic »

12.06.2024 16:19

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ВЕБКАМЕРОЮ

[1. Information systems and technologies]

Author: Ганжело Дмитро, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Трембач Денис, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Макарук Олег, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Павліченко Олег, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Open topic »

10.06.2024 18:33

ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РІЗНІ ГАЛУЗІ: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Деркач Матвій Ігорович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Дишкант Олександр Богданович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Левицький Олег Іванович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Шайнюк Вадим Олександрович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

12.06.2024 20:45

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Задєрєй Юрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, ПЗВО “Харківський технологічний університет “Шаг”, м. Харків; Ніколайченко Денис Сергійович, студент кафедри інформаційних технологій, ПЗВО “Харківський технологічний університет “Шаг”, м. Харків

Open topic »

05.06.2024 22:34

ПРОГРАМНО-АПАРАТНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗРАЗКА ОПТИЧНИМ СПОСОБОМ

[1. Information systems and technologies]

Author: Замуруєва Оксана Валеріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А.В. Свідзинського, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк; Шава Дмитро Андрійович, магістр кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А.В. Свідзинського, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк; Фляк Андрій Володимирович, студент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А.В. Свідзинського, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк; Івановський Андрій Вячеславович, студент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А.В. Свідзинського, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Open topic »

13.06.2024 11:13

ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ ДИНАМІКИ СКЛАДНИХ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

[1. Information systems and technologies]

Author: Клименко Ігор Андрійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків

Open topic »

09.06.2024 18:08

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ПРОЄКТАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Коваленко Олена Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет; Зацепіна Любов Володимирівна, Вінницький національний технічний університет

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)

Date of conference

10 вересня 2024

Remaining time to start conference 50

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)
10-09-2024