2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

11.12.2022 00:38

INVESTMENT PRIORITY FOR SUSTAINABLE RECOVERY

[2. Economic sciences]

Author:  Tetiana Skab, Fourth-Year Student, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine; Olga Tsapko-Piddubna, Department of International Economic Analysis and Finance, Ivan Franko National University of Lviv

Open topic »

10.12.2022 15:53

COMPANY MANAGING METHODS IN A CRISIS FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT OF THE TERRITORY BRAND

[2. Economic sciences]

Author: Adam Jasnikowski, Ph.D, student, Sumy State University, Sumy, Ukraine, Fundacja “EUROWEEK”, Bystrzyca Kłodzka, Poland; Anna Rosokhata, Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Sumy State University, Ukraine

Open topic »

08.12.2022 01:23

FEATURES OF MODELING BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE

[2. Economic sciences]

Author: Bondarenko Liudmyla Anatoliivna, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Tourism and Economics of NTU "Dnipro Polytechnic"; Semenov Volodymyr Serhiiovych, Student of the Department of Tourism and Economics of NTU "Dnipro Polytechnic", Ukraine, Dnipro city

Open topic »

09.12.2022 11:45

ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

[2. Economic sciences]

Author: Yuliia Teres, Ph.D. researcher, Marius Jakulis Jason Foundation Scholar, Faculty of Economics and Business Administration, Vilnius University, Vilnius, Lithuania

Open topic »

11.12.2022 00:50

СТАН ПРОЯВУ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Алексєєнко Інна Іллівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Open topic »

08.12.2022 18:29

УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: Бабенко Станіслав Ігорович, здобувач, ОПП «Бізнес-логістика», ДУІТ, м. Київ

Open topic »

13.12.2022 22:28

БАНКІВСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

[2. Economic sciences]

Author: Бабич Ліна Олегівна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

11.12.2022 00:01

ПРОСТОРОВА ТА ГАЛУЗЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бауліна Софія Генадіївна, магістрантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

06.12.2022 17:29

СУЧАСНІ ПІДХОДИ МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ ВІД НЕЗАКОННИХ ВИРУБОК

[2. Economic sciences]

Author: Величко Софія Дмитрівна, студентка, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків; Гребень Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Open topic »

08.12.2022 01:45

РИНОК ПРАЦІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

[2. Economic sciences]

Author: Гудзь Марина Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна; Поснік Марія Юріївна, магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна

Open topic »

09.12.2022 11:34

КОУЧИНГ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

[2. Economic sciences]

Author: Гудзь Марина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Педченко Володимир Сергійович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

10.12.2022 16:35

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДІДЖИТАЗАЦІЇ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Дрозд Максим Олександрович, аспірант, Академія праці, соціальних відносин та туризму, м. Київ, Україна

Open topic »

05.12.2022 10:46

ПРЯМЕ ОПОДAТКУВAННЯ В УКРAЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ AСПЕКТ

[2. Economic sciences]

Author: Зубок Катерина Вікторівна, студентка ФМОІТ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Open topic »

08.12.2022 18:58

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ CИСТЕМИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Козюра І. В., доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Філіна С. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Букань О. П., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Open topic »

04.12.2022 17:37

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса; Витяганець Інна Миколаївна, здобувач вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024