3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

07.02.2023 12:48

SOFTWARE MODULE FOR CATALYTIC REACTOR VERIFICATION CALCULATION

[3. Technical sciences]

Author: Alla Abramova, PhD, associated profesor, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Denys Skladannyy, PhD, associated profesor, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Maxim Kolbasenko, student, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Open topic »

03.02.2023 19:04

TENDENCIES OF MANUFACTURE OF PACKING MATERIALS FROM CARDBOARD

[3. Technical sciences]

Author: Mariia Vasylivna Pinkas, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine; Romaniia Ivanivna Cheropkina, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ecology and Technology of Plant Polymer Science,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Open topic »

06.02.2023 23:38

TRIMMING COUNTER-ROTOR STAGES AND THEIR CHARACTERISTICS

[3. Technical sciences]

Author: O.A. Kulikov, graduate student, Sumy State University, Sumy, Ukraine; O.V. Ratushnyi, candidate technical Sciences, senior teacher, Department of Applied Hydroaeromechanics, Sumy State University, Sumy, Ukraine

Open topic »

07.02.2023 01:32

DESIGNING AN UPDATED PARAMETRIC SERIES OF ENERGY-EFFICIENT TORQUE-FLOW (TFP) PUMPS FOR TRANSPORTING MUNICIPAL AND INDUSTRIAL SEWAGE

[3. Technical sciences]

Author: V. Kondus, Ph.D. in hydraulic machines, Senior Lecturer, Sumy Machine-Building Cluster of Energy Equipment, Sumy State University, Sumy; O. Ivchenko, Ph.D. in hydraulic machines, Associate Professor, Sumy State University, Sumy; V. Andrusiak, Ph.D. student, Sumy State University, Sumy; S. Petrenko, Ph.D. student, Sumy State University, Sumy; V. Polkovnychenko, student, Sumy State University, Sumy; M. Mushtai, student, Sumy State University, Sumy

Open topic »

03.02.2023 18:12

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СПОСОБІВ ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕРИ ДЕТОНАЦІЙНОГО ДВИГУНА

[3. Technical sciences]

Author: Аксьонов Олександр Сергійович, аспірант, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

Open topic »

07.02.2023 01:52

СВІТЛОДІОДНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ

[3. Technical sciences]

Author: Божко Костянтин Михайлович, кандидат технічних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ; Мушкет Костянтин Ярославович, аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ

Open topic »

07.02.2023 11:11

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ М’ЯСА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

[3. Technical sciences]

Author: Дідурик Тетяна Володимирівна, студентка 2 курсу ОС «Магістр», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

25.01.2023 15:55

ПРО РОЛЬ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ПРИ УТВОРЕННІ СЛІДУ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ АВТОКОЛИВАНЬ

[3. Technical sciences]

Author: Дядя Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Козлова Олена Борисівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Тришин Павло Романович, кандидат технічних наук, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Мазуренко Максим Анатолійович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

03.02.2023 17:40

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КУПАЖУВАННЯ СОКІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НАДВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕНЕРГІЇ

[3. Technical sciences]

Author: Коляновська Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького національного аграрного університету; Гринчук Анастасія Юріївна, магістрант Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

Open topic »

03.02.2023 18:17

МЕТОДОЛОГІЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ СЕЛЕКЦІЇ НАВІГАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЗОНІ АТМОСФЕРНИХ ПЕРЕШКОД

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса

Open topic »

05.02.2023 17:26

ВПЛИВ АНАЕРОБНОГО ДИГЕСТАТУ НА ПАРАМЕТРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ҐРУНТУ

[3. Technical sciences]

Author: Михно Ганна Іванівна, студентка, Сумський державний університет, м. Суми; Аблєєва Ірина Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми

Open topic »

30.01.2023 02:14

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НОВИХ РЕЖИМІВ НАГРІВУ ПРИ ПЕРЕСИЖУВАННІ МЕТАЛУ В НАГРІВАЛЬНИХ КОЛОДЦЯХ БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ ГОДИНИ НА ВИТРАТИ ШЛАКУ

[3. Technical sciences]

Author: Петрик Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Електричні машини», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Кузьменко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри «Електричні машини», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Петрик Богдан В’ячеславович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

03.02.2023 17:07

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПОВНЕНОГО ПЕРГАМЕНТУ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ

[3. Technical sciences]

Author: Плосконос Віктор Григорович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Галиш Віта Василівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

25.01.2023 16:18

АСПЕКТИ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ

[3. Technical sciences]

Author: Протасова Єлізавета Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації і управління будівництвом, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро; Соколенко Анастасія Сергіївна, магістрантка, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Open topic »

06.02.2023 11:25

АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ОПИСУ МУЛЬСЕМЕДІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Рвач Дмитро Вячеславович, аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024