3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

15.11.2022 21:45

ANALYSIS OF WATER QUALITY FOR PRODUCTION AND ITS CLEANING

[3. Technical sciences]

Author: Sergiy Kunytskyi, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne; Natalia Ivanchuk, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne; Sergiy Shatnyi, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne; Oleg Pinchuk, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne; Natalia Minaeva, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Open topic »

12.11.2022 16:14

DEVELOPMENT AND DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF ANTI-SCALANT REAGENTS FOR THE PROTECTION OF WATER SUPPLY SYSTEMS

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Shabliy, Doctor of Technical Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv; Olena Ivanenko, Doctor of Technical Sciences, Associate Profess, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv; Yuliia Nosachova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Open topic »

15.11.2022 12:15

BADANIE WPŁYWU SKŁADU PALIW STAŁYCH NA ILOŚCIOWE CHARAKTERYSTYKI EMISJI METALI CIĘŻKICH

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Viktorivna Sheleshei, kandydat nauk technicznych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny”, Kijów; Inna Stanislavivna Bednarska, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów; Alina Wasiliewna Kutsa, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów

Open topic »

15.11.2022 15:58

ZWIĄZEK MIĘDZY SKŁADEM PALIWA STAŁEGO A EMISJĄ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Viktorivna Sheleshei, kandydat nauk technicznych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny”, Kijów; Inna Stanislavivna Bednarska, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów; Bilko Ilya Bogdanovych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów

Open topic »

15.11.2022 16:13

ANALIZA PORÓWNAWCZA EMISJI TLENKÓW AZOTU PODCZAS SPALANIA ANTRACYTU W RÓŻNYCH ELEKTROWNIACH

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Viktorivna Sheleshei, kandydat nauk technicznych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny”, Kijów; Inna Stanislavivna Bednarska, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów; Viktoriya Serhiivna Yurchuk, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów

Open topic »

15.11.2022 17:53

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ ПОКРИТТЯ

[3. Technical sciences]

Author: Бочкова Ольга Павлівна, студентка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ

Open topic »

15.11.2022 23:01

МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ І ПІДТРИМКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У VoIP МЕРЕЖІ

[3. Technical sciences]

Author: Коваленко Олександр Сергійович, студент, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”; Бондаренко Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”

Open topic »

01.11.2022 12:18

СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ЗАДИМЛЕНОСТІ ОБ’ЄКТУ

[3. Technical sciences]

Author: Лисенко Наталія Вікторівна, магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

01.11.2022 11:59

АВТОМАТ КЕРУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ НА БАЗІ ПРОМИСЛОВОГО КОНТРОЛЕРА

[3. Technical sciences]

Author: Лобанова Тетяна Яківна, студентка 6 курсу, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків; Бєлявський Олександр Вадимович, ст. викладач кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків

Open topic »

02.11.2022 18:35

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

[3. Technical sciences]

Author: Марченко Леонід Анатолійович, магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Open topic »

14.11.2022 09:05

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[3. Technical sciences]

Author: Мураховська Олена Анатоліївна, старший викладач, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків, Україна

Open topic »

16.11.2022 03:00

ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[3. Technical sciences]

Author: Нагайчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

Open topic »

09.11.2022 14:49

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АРМОВАНИХ КОМПОЗИТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Роговий Станіслав Іванович, д.т.н., професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Циганенко Людмила Анатоліївна, к.т.н., доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Срібняк Наталія Миколаївна, к.т.н., доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Душин Владислав Вікторович, к.т.н., доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Циганенко Геннадій Михайлович, старший викладач, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

13.11.2022 21:39

ВИКОРИСТАННЯ ЕКРАНУВАННЯ ДЛЯ ВИМІРУ РІВНЯ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ

[3. Technical sciences]

Author: Сташкевич Павло Миколайович, старший викладач, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ; Лукінюк Михайло Васильович, старший викладач, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ

Open topic »

16.11.2022 13:09

КАРТОПЛЕКОПАЧІ – ДЛЯ ПІДКОПУВАННЯ КАРТОПЛІ

[3. Technical sciences]

Author: Теслюк Г.В., кандидат технічних наук, доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро; Кузьменко С.В., магістрант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)

Date of conference

07 грудня 2023

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 81)
11-10-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 82)
09-11-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)
07-12-2023