3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

15.11.2022 21:45

ANALYSIS OF WATER QUALITY FOR PRODUCTION AND ITS CLEANING

[3. Technical sciences]

Author: Sergiy Kunytskyi, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne; Natalia Ivanchuk, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne; Sergiy Shatnyi, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne; Oleg Pinchuk, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne; Natalia Minaeva, PhD, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Open topic »

12.11.2022 16:14

DEVELOPMENT AND DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF ANTI-SCALANT REAGENTS FOR THE PROTECTION OF WATER SUPPLY SYSTEMS

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Shabliy, Doctor of Technical Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv; Olena Ivanenko, Doctor of Technical Sciences, Associate Profess, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv; Yuliia Nosachova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Open topic »

15.11.2022 12:15

BADANIE WPŁYWU SKŁADU PALIW STAŁYCH NA ILOŚCIOWE CHARAKTERYSTYKI EMISJI METALI CIĘŻKICH

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Viktorivna Sheleshei, kandydat nauk technicznych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny”, Kijów; Inna Stanislavivna Bednarska, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów; Alina Wasiliewna Kutsa, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów

Open topic »

15.11.2022 15:58

ZWIĄZEK MIĘDZY SKŁADEM PALIWA STAŁEGO A EMISJĄ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Viktorivna Sheleshei, kandydat nauk technicznych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny”, Kijów; Inna Stanislavivna Bednarska, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów; Bilko Ilya Bogdanovych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów

Open topic »

15.11.2022 16:13

ANALIZA PORÓWNAWCZA EMISJI TLENKÓW AZOTU PODCZAS SPALANIA ANTRACYTU W RÓŻNYCH ELEKTROWNIACH

[3. Technical sciences]

Author: Tetyana Viktorivna Sheleshei, kandydat nauk technicznych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny”, Kijów; Inna Stanislavivna Bednarska, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów; Viktoriya Serhiivna Yurchuk, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kijów

Open topic »

15.11.2022 17:53

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ ПОКРИТТЯ

[3. Technical sciences]

Author: Бочкова Ольга Павлівна, студентка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ

Open topic »

15.11.2022 23:01

МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ І ПІДТРИМКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У VoIP МЕРЕЖІ

[3. Technical sciences]

Author: Коваленко Олександр Сергійович, студент, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”; Бондаренко Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”

Open topic »

01.11.2022 12:18

СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ЗАДИМЛЕНОСТІ ОБ’ЄКТУ

[3. Technical sciences]

Author: Лисенко Наталія Вікторівна, магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

01.11.2022 11:59

АВТОМАТ КЕРУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ НА БАЗІ ПРОМИСЛОВОГО КОНТРОЛЕРА

[3. Technical sciences]

Author: Лобанова Тетяна Яківна, студентка 6 курсу, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків; Бєлявський Олександр Вадимович, ст. викладач кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків

Open topic »

02.11.2022 18:35

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

[3. Technical sciences]

Author: Марченко Леонід Анатолійович, магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Open topic »

14.11.2022 09:05

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[3. Technical sciences]

Author: Мураховська Олена Анатоліївна, старший викладач, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків, Україна

Open topic »

16.11.2022 03:00

ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[3. Technical sciences]

Author: Нагайчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

Open topic »

09.11.2022 14:49

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АРМОВАНИХ КОМПОЗИТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Роговий Станіслав Іванович, д.т.н., професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Циганенко Людмила Анатоліївна, к.т.н., доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Срібняк Наталія Миколаївна, к.т.н., доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Душин Владислав Вікторович, к.т.н., доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Циганенко Геннадій Михайлович, старший викладач, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

13.11.2022 21:39

ВИКОРИСТАННЯ ЕКРАНУВАННЯ ДЛЯ ВИМІРУ РІВНЯ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ

[3. Technical sciences]

Author: Сташкевич Павло Миколайович, старший викладач, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ; Лукінюк Михайло Васильович, старший викладач, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ

Open topic »

16.11.2022 13:09

КАРТОПЛЕКОПАЧІ – ДЛЯ ПІДКОПУВАННЯ КАРТОПЛІ

[3. Technical sciences]

Author: Теслюк Г.В., кандидат технічних наук, доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро; Кузьменко С.В., магістрант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024