2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

15.09.2023 09:16

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Ідрісова Айгел, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Open topic »

14.08.2023 14:29

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

[2. Economic sciences]

Author: Бебітова Патма Балтаєвна, магістрант кафедри менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький, Україна

Open topic »

19.09.2023 09:32

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бобирь Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Проц Кіра Романівна, студентка, кафедра економічного моделювання, обліку та статистики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

19.09.2023 10:22

МОДЕЛЬ ДИСКОНТОВАНОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ (DCF) ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бобирь Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Григор'єва Поліна Денисівна, студентка, кафедра економічного моделювання, обліку та статистики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

03.09.2023 17:50

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ ГЛОБАЛЬНИХ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОННОЮ КОМЕРЦІЄЮ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СЕКТОРАХ

[2. Economic sciences]

Author: Булах Олександр Віталійович, аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Open topic »

21.08.2023 15:31

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙ ШОСТОГО УКЛАДУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Бутко Богдан Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнароднї економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

Open topic »

15.09.2023 09:01

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУРВОРЕННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

[2. Economic sciences]

Author: Габібова Айхана, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Open topic »

15.09.2023 09:10

СВІТОВИЙ РИНОК БІЗНЕС-АВІАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

[2. Economic sciences]

Author: Гулузаде Ільгара, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Open topic »

18.09.2023 09:07

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЛОКЧЕЙНУ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В HR МЕНЕДЖМЕНТІ

[2. Economic sciences]

Author: Жуковська Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, Державний торговельно-економічний університет

Open topic »

11.09.2023 19:03

АНАЛІЗ СТАНУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Косенко Євген Анатолійович, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м.Харків; Косенко Софія Андріївна, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м.Харків

Open topic »

19.09.2023 10:03

ЦИФРОВІ ФІНАНСИ, ЯК ДРАЙВЕР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Economic sciences]

Author: Костюченко Анна Миколаївна, викладач, спеціаліст вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Open topic »

29.08.2023 12:30

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

[2. Economic sciences]

Author: Левицька Тетяна Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Пожуєва Ірина Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент, Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

15.09.2023 10:22

РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Легошина Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, викладач спеціальних дисциплін, Прилуцький технічний фаховий коледж, м. Прилуки

Open topic »

19.09.2023 18:47

ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДРАХУВАННЯ В ЕСТОНІЇ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Луговець Богдан Валерійович, аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Open topic »

15.09.2023 09:24

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Мамедова Ільхама Мехман кизи, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024