3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

07.07.2022 14:12

QUALITY INDEX OF PULSE GENERATOR IN FUZZY MODEL

[3. Technical sciences]

Author: Bozhko Konstantin, associate professor, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Rudenko Sergij, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Open topic »

03.07.2022 13:30

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НАПЛАВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ЛЕЗ (МІКРОДЮРОМЕТРИЧНИХ ТА МЕТАЛОГРАФІЧНИХ)

[3. Technical sciences]

Author: Дмитрів Ігор Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Автомобільного транспорту, Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів; Скиба Микола Богданович, студент 2-го курсу магістратури, кафедра Автомобільного транспорту, Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів

Open topic »

04.07.2022 20:49

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

[3. Technical sciences]

Author: Лютак З.П., кандидат технічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Інститут інформаційних технологій; Лютак І.З., доктор технічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Інститут інформаційних технологій

Open topic »

03.07.2022 12:49

МІНЕРАЛЬНИЙ ВЯЖУЧИЙ МАТЕРІАЛ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ

[3. Technical sciences]

Author: Черняк Лев Павлович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Дорогань Наталія Олександрівна, кандидат технічних наук, PhD, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Анікіна Марія Олександрівна, магістр, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)

Date of conference

07 грудня 2023

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 81)
11-10-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 82)
09-11-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)
07-12-2023