1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

07.03.2023 22:13

DATA PREPARATION FOR FORECASTING ECONOMIC INDICATORS WITH MACHINE LEARNING

[1. Information systems and technologies]

Author: Bohdan Zakharchuk, postgraduate student, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute"

Open topic »

13.03.2023 14:03

MATHEMATICS SIT, PROGRAMMING OPERATORS SIT AND SOME APPLICATIONS

[1. Information systems and technologies]

Author: Illia Vitaliovich Danilishyn, applicant for higher education in Sumy State University; Oleksandr Vitaliovich Danilishyn, applicant for higher education in Sumy State University

Open topic »

06.03.2023 22:06

MACHINE LEARNING APPROACH FOR AIR QUALITY PREDICTION

[1. Information systems and technologies]

Author: V.T. Hura, postgraduate, Ivan Franko Lviv National University, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Lviv

Open topic »

03.03.2023 19:21

COMBINED NUMERICAL AND ANALYTICAL METHOD FOR SIMPLIFICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL STRUCTURE

[1. Information systems and technologies]

Author: Viktor Gorodetskyi, assoc. prof., PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Mykola Osadchuk, assistant, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Open topic »

03.03.2023 18:26

АВТОМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ML.NET

[1. Information systems and technologies]

Author: Боднарчук Сергій Ігорович, бакалавр, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

03.03.2023 17:55

ВЕБ-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ВЖИВАНИХ АВТО НА БАЗІ ANGULAR ТА ASP.NET CORE

[1. Information systems and technologies]

Author: Візнюк Артем Валентинович, магістрант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Дяченко Григорій Григорійович, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

20.02.2023 20:26

ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РОБОТИ МЕРЕЖІ СКЛАДІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Вакарюк Денис Володимирович, магістрант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

06.03.2023 21:41

МЕТОДИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Капаціла Роман Ігорович, аспірант, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

Open topic »

03.03.2023 18:45

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НЕТЕХНІЧНИХ НАПРЯМКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Козиренко Світлана Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Козиренко Віктор Петрович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків

Open topic »

15.02.2023 12:52

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корінь Владислав Едуардович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Open topic »

07.03.2023 21:28

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЛЬОРУ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова

Open topic »

07.03.2023 13:48

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ОБРОБКИ ГОЛОСОВИХ КОМАНД З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ KALDI

[1. Information systems and technologies]

Author: Кундій Дмитро Віталійович, магістрант, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

03.03.2023 10:56

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНИХ ТА РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мітолап Аліна Василівна, студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро; Верба Ольга Віталіївна, завідувачка навчального відділу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Open topic »

07.03.2023 23:56

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ UML-ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Макоєдова Валентина Олександрівна, аспірантка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

07.03.2023 14:42

СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТЕКСТУ НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Нечипор Дан Романович, магістрант, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024