3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

19.09.2023 19:21

ANALYSIS OF THE CHARACTER OF DEFORMATION OF BRONZE BUSHES DURING DIFFERENT TYPES OF PROCESSING

[3. Technical sciences]

Author: Anton Kelemesh, master's degree in "Automobile transport", State Biotechnological University; Ihor Shevchenko, PhD of technical sciences, associate professor, head of the department of tractors and cars, State Biotechnological University

Open topic »

11.09.2023 09:29

JUSTIFICATION OF THE UNIVERSAL TECHNOLOGICAL SYSTEM OF COMPREHENSIVE GRAIN EVALUATION LABORATORIES

[3. Technical sciences]

Author: B.S. Zhukov, graduate student, Department of Grain and Feed Technology, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine; А.V. Mаkаrynska, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Grain and Feed Technology, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine; T.V. Strahova, PhD, Associate Professor, Department of Grain and Feed Technology, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine

Open topic »

05.09.2023 18:37

ANALYSIS OF WAYS TO REBUILD UKRAINE'S ENERGY INDUSTRY IN ACCORDANCE WITH THE ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION

[3. Technical sciences]

Author: Inna Trunova, PhD, Sumy State University, Sumy; Olena Yakhnenko, PhD, Sumy State University, Sumy; Daryna Ruslanova, Sumy State University, Sumy

Open topic »

08.09.2023 19:23

РИБНИЦТВО – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК АГРОБІЗНЕСУ

[3. Technical sciences]

Author: Єгоров Богдан Вікторович, доктор технічних наук, професор, Одеський національний технологічний університет, Одеса; Макаринська Алла Василівна, доктор технічних наук, доцент, Одеський національний технологічний університет, Одеса; Ворона Ніна В’ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент, Одеський національний технологічний університет, Одеса

Open topic »

07.09.2023 17:58

ANALYSIS OF PROGRAMS FOR CALCULATING RECIPES OF COMBINED FEED PRODUCTS

[3. Technical sciences]

Author: Аlla Vasylivna Маkarynska , Doctor of Technical Sciences, associate professor, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine; K.O.Chekalin, graduate student, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine

Open topic »

10.09.2023 10:12

ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ БАКА-АКУМУЛЯТОРА ТЕПЛА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПАЛЕННЯ В ПЕРЕРИВЧАТОМУ РЕЖИМІ

[3. Technical sciences]

Author: Баласанян Геннадій Альбертович, доктор технічних наук, професор, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса; Крапива Наталія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса; Семеній Андрій Андрійович, аспірант, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса; Саченко Лілія В’ячеславівна, аспірант, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса; Ляшенко Владислав Ігорович, аспірант, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса

Open topic »

18.09.2023 19:36

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМ СХЕМОТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Валаш Олег Сергійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Тащук Олександр Юрійович, викладач вищої категорії, кандидат фізико-математичних наук, Відокремлений структурний підрозділ, Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

16.09.2023 01:04

СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ РОБОТА З УРАХУВАННЯМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ ЗВОРОТНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ

[3. Technical sciences]

Author: Васильєв Олександр Григорович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв; Гуров Анатолій Петрович, кандидат технічних наук, професор, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв; Ольшевський Сергій Іванович, старший викладач, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Open topic »

13.09.2023 19:04

УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ОТРИМАННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

[3. Technical sciences]

Author: Грабовенко Олександр Іванович, старший викладач, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Open topic »

11.09.2023 18:49

ПОКРАЩЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ШЛЯХОМ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Гура Володимир Тарасович, аспірант, кафедра радіоелектронних та комп’ютерних систем, Львівський національний університет імені Івана Франка

Open topic »

13.09.2023 19:17

ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ

[3. Technical sciences]

Author: Доценко Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

Open topic »

29.08.2023 12:22

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

[3. Technical sciences]

Author: Елькін Юрій Генріхович, кандидат технічних наук, доцент, Одеська державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса; Воінов Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор, Одеська державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса

Open topic »

13.09.2023 19:47

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ЯК ЧИННИК ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ

[3. Technical sciences]

Author: Коробко Олександр Вікторович, старший викладач, кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Шмирко Віра Іванівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Троян Юлія Іванівна, асистент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

03.09.2023 17:38

МЕТОД ДИСКРЕТНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ

[3. Technical sciences]

Author: Крикун Вадим Романович, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Open topic »

21.08.2023 15:57

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ПРИ РОБОТІ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ

[3. Technical sciences]

Author: Мальченко Павло Олександрович, магістр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв; Іванов Геннадій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв; Полянський Павло Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024