2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

14.09.2021 21:04

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Іванів С.І., аспірантка спеціальності 051-економіка, кафедра обліку і оподаткування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

Open topic »

14.09.2021 21:06

АНТИВІРУСНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Мукоріз А.І., студентка, Сумський державний університет, м. Суми

Open topic »

14.09.2021 21:08

СУЧАСНІ АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, ВИКЛИКАНІ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

[2. Economic sciences]

Author: Сімонова М.В., к.е.н., докторант, кафедра міжнародної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Open topic »

14.09.2021 21:10

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Федуняк І.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

14.09.2021 21:13

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

[2. Economic sciences]

Author: Чучкевич Д.Ю., студентка 2 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024