2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

17.10.2022 22:24

MORTGAGE AS AN ELEMENT OF THE REAL ESTATE LENDING MECHANISM

[2. Economic sciences]

Author: Zharikova Оlena Borisovna, Сandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Banking and Insurance, National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Ukraine; Pashchenko Oksana Vasilivna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Chair of Economic Theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine; Zharikova Anna Leonidivna, Student Faculty of Law, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Open topic »

19.10.2022 21:00

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Єлісєєв Вадим Сергійович, аспірант, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

18.10.2022 11:58

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Гудзь Тетяна Павлівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Проскурня Назар Вікторович, аспірант, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Open topic »

13.10.2022 13:03

ВНЕСОК СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У РЕАЛІЗАЦІЮ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Кучерівська Софія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

18.10.2022 10:21

РЕФОРМИ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

[2. Economic sciences]

Author: Лучко Ірина Віталіївна, студентка, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця

Open topic »

17.10.2022 21:29

СУТЬ ТА ТИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

[2. Economic sciences]

Author: Мацелюх Христина Богданівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

18.10.2022 12:24

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Мельник Маріанна Василівна, студентка Вінницького технічного фахового коледжу

Open topic »

19.10.2022 21:43

БЮДЖЕТ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

[2. Economic sciences]

Author: Мельник Маріанна Василівна, студентка, Вінницький технічний фаховий коледж

Open topic »

18.10.2022 12:40

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Пархаєва Наталя Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Миронець Ярослава Петрівна, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

18.10.2022 12:14

ВИКОРИСТАННЯ САМОНАВЧАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ ГАЛУЗИ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

[2. Economic sciences]

Author: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна

Open topic »

17.10.2022 12:56

ТИПОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

[2. Economic sciences]

Author: Чапко Тетяна Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

Open topic »

18.10.2022 12:30

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Чучкевич Дарина Юріївна, студентка 4 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Open topic »

06.10.2022 13:09

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

[2. Economic sciences]

Author: Швець Каріна Ігорівна, студентка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

18.10.2022 10:41

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

[2. Economic sciences]

Author: Шевців Любов Юліанівна, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів; Петричкович Ростислав Романович, студент 3-го курсу, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)

Date of conference

10 вересня 2024

Remaining time to start conference 50

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)
10-09-2024