1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

11.09.2023 09:10

ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA SYSTEMOWEGO NA ETAPIE INŻYNIERSKIEGO PROJEKTOWANIA SIECI

[1. Information systems and technologies]

Author: Iryna Bezklubenko, profesor nadzwyczajny, kandydat nauk technicznych, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Kijów; Getun Galyna, profesor, kandydat nauk technicznych, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Kijów; Olena Balina, profesor nadzwyczajny, kandydat nauk technicznych, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Kijów; Jurij Butsenko, profesor nadzwyczajny, kandydat nauk fizycznych i matematycznych, Narodowy Uniwersytet Techniczny "Kijowski Instytut Politechniczny", Kijów

Open topic »

18.09.2023 20:45

AUTOMATED CONTROL SYSTEMS FOR UNMANNED OBJECTS. GENERAL PRINCIPLES

[1. Information systems and technologies]

Author: Karyna Mishura, Ph.D. student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Oleksii Pavlovskyi, Associate Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Open topic »

19.09.2023 18:35

THE JAVASCRIPT FUNCTIONAL FEATURES AND RELATED ISSUES

[1. Information systems and technologies]

Author: Oleksii Hlazok, c.t.s, associate prof., National aviation university, Kyiv, Ukraine; Natalia Khalimon, c.t.s, associate prof., National aviation university, Kyiv, Ukraine

Open topic »

19.09.2023 17:56

SOCIAL CONTEXT OF DISTANCE LEARNING IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES

[1. Information systems and technologies]

Author: Olena Marchenko, senior lecturer, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

Open topic »

21.08.2023 15:22

МУЛЬТИАГЕНТНИЙ ПІДХІД ДО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПАНДЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Іващенко Дар’я Сергіївна, аспірантка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Open topic »

19.09.2023 11:37

КОНЦЕПЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА СУДНА

[1. Information systems and technologies]

Author: Ажищев Віктор Федорович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв; Партас Віктор Кирилович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

Open topic »

20.09.2023 11:14

БАГАТОРІВНЕВА НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ПІДТРИМКА БІОЕКВАЙРИНГУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Альошин Сергій Павлович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава; Гайтан Олена Миколаївна, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава; Сапсай Євгеній Віталійович, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

Open topic »

29.08.2023 13:15

ПОТЕНЦІЙНА ЯКІСТЬ – СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ УСПІШНОСТІ ПРИ ОНЛАЙН ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН

[1. Information systems and technologies]

Author: Андреєва Наталія Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, професор, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна; Варшамов Армен Варшамович, старший викладач, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна; Капченко Леонід Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна

Open topic »

18.09.2023 08:54

ВПЛИВ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЮ

[1. Information systems and technologies]

Author: Антонюк Юлія Олександрівна, 2 курс, 2м група ФРГТБ, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

19.09.2023 19:33

ІНФОРМАЦІЙНА ДЕРЖАВА: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Балан Сергій Вікторович, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ

Open topic »

18.09.2023 21:04

МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Балобольченкова Марія Ігорівна, студентка IV курсу бакалаврату, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Open topic »

19.09.2023 17:30

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ РИЗИКІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бачинський Олександр Іванович, магістр кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

23.08.2023 14:29

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАБОРІВ ВХІДНИХ ТЕСТОВИХ ДАНИХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бердник Михайло Геннадійович, доктор технічних наук, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Захаров Дмитро Ігорович, аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Стародубський Ігор Петрович, аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Open topic »

19.09.2023 10:55

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Боднар Владислав Романович, cтудент IV курсу бакалаврату, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Open topic »

23.08.2023 14:57

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМЕТРИКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гевлич Іван Геннадійович, кандидат технічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024