1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

11.09.2023 09:10

ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA SYSTEMOWEGO NA ETAPIE INŻYNIERSKIEGO PROJEKTOWANIA SIECI

[1. Information systems and technologies]

Author: Iryna Bezklubenko, profesor nadzwyczajny, kandydat nauk technicznych, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Kijów; Getun Galyna, profesor, kandydat nauk technicznych, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Kijów; Olena Balina, profesor nadzwyczajny, kandydat nauk technicznych, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Kijów; Jurij Butsenko, profesor nadzwyczajny, kandydat nauk fizycznych i matematycznych, Narodowy Uniwersytet Techniczny "Kijowski Instytut Politechniczny", Kijów

Open topic »

18.09.2023 20:45

AUTOMATED CONTROL SYSTEMS FOR UNMANNED OBJECTS. GENERAL PRINCIPLES

[1. Information systems and technologies]

Author: Karyna Mishura, Ph.D. student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Oleksii Pavlovskyi, Associate Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Open topic »

19.09.2023 18:35

THE JAVASCRIPT FUNCTIONAL FEATURES AND RELATED ISSUES

[1. Information systems and technologies]

Author: Oleksii Hlazok, c.t.s, associate prof., National aviation university, Kyiv, Ukraine; Natalia Khalimon, c.t.s, associate prof., National aviation university, Kyiv, Ukraine

Open topic »

19.09.2023 17:56

SOCIAL CONTEXT OF DISTANCE LEARNING IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES

[1. Information systems and technologies]

Author: Olena Marchenko, senior lecturer, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

Open topic »

21.08.2023 15:22

МУЛЬТИАГЕНТНИЙ ПІДХІД ДО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПАНДЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Іващенко Дар’я Сергіївна, аспірантка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Open topic »

19.09.2023 11:37

КОНЦЕПЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА СУДНА

[1. Information systems and technologies]

Author: Ажищев Віктор Федорович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв; Партас Віктор Кирилович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

Open topic »

20.09.2023 11:14

БАГАТОРІВНЕВА НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ПІДТРИМКА БІОЕКВАЙРИНГУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Альошин Сергій Павлович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава; Гайтан Олена Миколаївна, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава; Сапсай Євгеній Віталійович, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

Open topic »

29.08.2023 13:15

ПОТЕНЦІЙНА ЯКІСТЬ – СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ УСПІШНОСТІ ПРИ ОНЛАЙН ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН

[1. Information systems and technologies]

Author: Андреєва Наталія Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, професор, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна; Варшамов Армен Варшамович, старший викладач, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна; Капченко Леонід Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна

Open topic »

18.09.2023 08:54

ВПЛИВ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЮ

[1. Information systems and technologies]

Author: Антонюк Юлія Олександрівна, 2 курс, 2м група ФРГТБ, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

19.09.2023 19:33

ІНФОРМАЦІЙНА ДЕРЖАВА: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Балан Сергій Вікторович, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ

Open topic »

18.09.2023 21:04

МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Балобольченкова Марія Ігорівна, студентка IV курсу бакалаврату, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Open topic »

19.09.2023 17:30

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ РИЗИКІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бачинський Олександр Іванович, магістр кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет

Open topic »

23.08.2023 14:29

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАБОРІВ ВХІДНИХ ТЕСТОВИХ ДАНИХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бердник Михайло Геннадійович, доктор технічних наук, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Захаров Дмитро Ігорович, аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Стародубський Ігор Петрович, аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Open topic »

19.09.2023 10:55

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Боднар Владислав Романович, cтудент IV курсу бакалаврату, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Open topic »

23.08.2023 14:57

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМЕТРИКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гевлич Іван Геннадійович, кандидат технічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)

Date of conference

07 грудня 2023

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 81)
11-10-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 82)
09-11-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)
07-12-2023