2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

10.02.2022 13:48

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ДЕГЛОБАЛІЗАЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Бєлін В.С., аспірант групи АФ-21-1, Університет ДФС України, м. Ірпінь

Open topic »

29.12.2021 22:12

ПРОМИСЛОВИЙ БЕЗВІЗ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Галавська Г.О., студ. гр. ПБТ-217Б, кафедра економіки і бізнес-технологій, Національний авіаційний університет; Бондаренко С.А., д.е.н., доц., професор, кафедра економіки і бізнес-технологій, Національний авіаційний університет

Open topic »

08.02.2022 17:00

ТАЙМШЕР ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Гапоненко С.О., к.е.н., стартший викладач, кафедра туристичного бізнесу та гостинності, Дніпровський університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро; Ракша А.Р., студентка, кафедра туристичного бізнесу та гостинності, Дніпровський університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Open topic »

08.02.2022 22:51

ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКУ

[2. Economic sciences]

Author: Герасимів З.М., кандидат географічних наук, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

08.02.2022 14:54

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Грановська В.В., студентка 4-го курсу бакалаврату, кафедра обліку та аудиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

04.02.2022 16:50

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА ОСНОВІ ПРОЄКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

[2. Economic sciences]

Author: Гурська І.С., к.е.н., доцентка, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

08.02.2022 14:30

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Дацюк Анна Юріївна, студентка 4-го курсу бакалаврату, кафедра «Облік та аудит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

04.02.2022 16:36

СУТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

[2. Economic sciences]

Author: Замора О.І., к.е.н., доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

08.02.2022 23:07

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Мацелюх Х.Б., студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

08.02.2022 22:22

ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Мунтян Б.В., магістрант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

08.02.2022 23:49

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ МЕДИЧНИМИ ТОВАРАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19

[2. Economic sciences]

Author: Огій Л.Я., здобувач вищої освіти, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського; Рубан Ю.О., здобувач вищої освіти, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Open topic »

02.02.2022 13:02

ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

[2. Economic sciences]

Author: Рейкін В.С., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк; Більо І.О., студент-магістр, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

Open topic »

08.02.2022 19:48

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА СУЧАСНОГО ФОРМАТУ

[2. Economic sciences]

Author: Самойленко А.О., к.е.н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Open topic »

10.02.2022 14:54

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

[2. Economic sciences]

Author: Самойленко А.О., к.е.н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Хрулькова К.А., студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

24.01.2022 17:41

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ ЗЕРНА

[2. Economic sciences]

Author: Федуняк І.О., кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки і менеджменту, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 22

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024