2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

10.02.2022 13:48

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ДЕГЛОБАЛІЗАЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Бєлін В.С., аспірант групи АФ-21-1, Університет ДФС України, м. Ірпінь

Open topic »

29.12.2021 22:12

ПРОМИСЛОВИЙ БЕЗВІЗ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Галавська Г.О., студ. гр. ПБТ-217Б, кафедра економіки і бізнес-технологій, Національний авіаційний університет; Бондаренко С.А., д.е.н., доц., професор, кафедра економіки і бізнес-технологій, Національний авіаційний університет

Open topic »

08.02.2022 17:00

ТАЙМШЕР ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Гапоненко С.О., к.е.н., стартший викладач, кафедра туристичного бізнесу та гостинності, Дніпровський університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро; Ракша А.Р., студентка, кафедра туристичного бізнесу та гостинності, Дніпровський університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Open topic »

08.02.2022 22:51

ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКУ

[2. Economic sciences]

Author: Герасимів З.М., кандидат географічних наук, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

08.02.2022 14:54

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Грановська В.В., студентка 4-го курсу бакалаврату, кафедра обліку та аудиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

04.02.2022 16:50

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА ОСНОВІ ПРОЄКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

[2. Economic sciences]

Author: Гурська І.С., к.е.н., доцентка, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

08.02.2022 14:30

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Дацюк Анна Юріївна, студентка 4-го курсу бакалаврату, кафедра «Облік та аудит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

04.02.2022 16:36

СУТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

[2. Economic sciences]

Author: Замора О.І., к.е.н., доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

08.02.2022 23:07

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Мацелюх Х.Б., студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

08.02.2022 22:22

ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Мунтян Б.В., магістрант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

08.02.2022 23:49

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ МЕДИЧНИМИ ТОВАРАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19

[2. Economic sciences]

Author: Огій Л.Я., здобувач вищої освіти, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського; Рубан Ю.О., здобувач вищої освіти, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Open topic »

02.02.2022 13:02

ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

[2. Economic sciences]

Author: Рейкін В.С., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк; Більо І.О., студент-магістр, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

Open topic »

08.02.2022 19:48

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА СУЧАСНОГО ФОРМАТУ

[2. Economic sciences]

Author: Самойленко А.О., к.е.н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Open topic »

10.02.2022 14:54

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

[2. Economic sciences]

Author: Самойленко А.О., к.е.н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Хрулькова К.А., студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

24.01.2022 17:41

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ ЗЕРНА

[2. Economic sciences]

Author: Федуняк І.О., кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки і менеджменту, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024