3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

09.05.2023 16:53

SCIENTIFIC DISCOVERY. THE FOURTH LAW OF THERMODYNAMICS – LAW OF MAKSIM YAKOVENKO

[3. Technical sciences]

Author: Maksim Petrovich Yakovenko, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

Open topic »

09.05.2023 23:35

FUNCTIONAL STATE OF THE MYOMETRIUM OF THE RATS UNDER CHRONIC IN VIVO ACTION OF ZnO AND ТіО2 NANOPARTICLES

[3. Technical sciences]

Author: Olga Volodymyrivna Tsymbalyuk, Doctor of Science, Associate Professor, Professor of the Department of Molecular Biotechnology and Bioinformatics, Taras Shevchenko Kyiv National University; Ivan Serhiovych Voiteshenko, PhD, Assistant of the Department Of Molecular Biotechnology And Bioinformatics, Taras Shevchenko Kyiv National University; Tetyana Oleksandrivna Veklich, Doctor of Science, Senior Researcher at the Department of Muscle Biochemistry, O.V. Palladin Institute of Biochemistry, the NAS of Ukraine; Tamara Leonidivna Davydovska, Doctor of Science, Professor, Professor of the Department of Molecular Biotechnology and Bioinformatics, Taras Shevchenko Kyiv National University; Anna Mykolayvna Naumenko, PhD, Graduate Student of the Department Of Molecular Biotechnology And Bioinformatics, Taras Shevchenko Kyiv National University; Valery Antonovych Skryshevsky, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of the Department of Nanophysics of Condensed Media

Open topic »

05.05.2023 13:22

ВИБІР ФІКСОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ АЛГОРИТМІВ СЛІДКУВАЛЬНОГО ВИМІРЮВАННЯ РАДІОЛОКАТОРІВ СУПРОВОДЖЕННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Карлов Володимир Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Ковальчук Андрій Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Кузнєцов Олександр Леонідович кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Карлов Антон Дмитрович, курсант-магістрант, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків

Open topic »

05.05.2023 13:40

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ ЩОДО СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАДВОДНИХ ТА ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Кузнєцов Олександр Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Нос Андрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Лукашук Олена В'ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Бєсова Оксана Василівна, кандидат технічних наук, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків

Open topic »

27.04.2023 16:00

РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ В BLUETOOTH: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

[3. Technical sciences]

Author: Озерчук Ігор Михайлович, провідний науковий співробітник, Український науково-дослідного інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, м. Київ

Open topic »

02.05.2023 14:41

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПАРАМЕТРИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗГАЛУЖЕНИХ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Ткачівський Святослав Васильович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

02.05.2023 14:51

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПАРАМЕТРИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Крупяк Ярослав Тарасович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

02.05.2023 15:10

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕВЕРСНИХ РЕЖИМІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Хай Руслан Васильович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

23.04.2023 22:08

ОГРУНТУВАННЯ ПЕРЕВАГ МОСТОВОГО ТА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

[3. Technical sciences]

Author: Теслюк Геннадій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Клименко Олександр Володимирович, асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Калга Костянтин Вікторович, студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Open topic »

08.05.2023 19:20

НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ. ЧЕТВЕРТИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ – ЗАКОН МАКСИМА ЯКОВЕНКА

[3. Technical sciences]

Author: Яковенко Максим Петрович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)

Date of conference

07 грудня 2023

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 81)
11-10-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 82)
09-11-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 83)
07-12-2023