3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

09.05.2023 16:53

SCIENTIFIC DISCOVERY. THE FOURTH LAW OF THERMODYNAMICS – LAW OF MAKSIM YAKOVENKO

[3. Technical sciences]

Author: Maksim Petrovich Yakovenko, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

Open topic »

09.05.2023 23:35

FUNCTIONAL STATE OF THE MYOMETRIUM OF THE RATS UNDER CHRONIC IN VIVO ACTION OF ZnO AND ТіО2 NANOPARTICLES

[3. Technical sciences]

Author: Olga Volodymyrivna Tsymbalyuk, Doctor of Science, Associate Professor, Professor of the Department of Molecular Biotechnology and Bioinformatics, Taras Shevchenko Kyiv National University; Ivan Serhiovych Voiteshenko, PhD, Assistant of the Department Of Molecular Biotechnology And Bioinformatics, Taras Shevchenko Kyiv National University; Tetyana Oleksandrivna Veklich, Doctor of Science, Senior Researcher at the Department of Muscle Biochemistry, O.V. Palladin Institute of Biochemistry, the NAS of Ukraine; Tamara Leonidivna Davydovska, Doctor of Science, Professor, Professor of the Department of Molecular Biotechnology and Bioinformatics, Taras Shevchenko Kyiv National University; Anna Mykolayvna Naumenko, PhD, Graduate Student of the Department Of Molecular Biotechnology And Bioinformatics, Taras Shevchenko Kyiv National University; Valery Antonovych Skryshevsky, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of the Department of Nanophysics of Condensed Media

Open topic »

05.05.2023 13:22

ВИБІР ФІКСОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ АЛГОРИТМІВ СЛІДКУВАЛЬНОГО ВИМІРЮВАННЯ РАДІОЛОКАТОРІВ СУПРОВОДЖЕННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Карлов Володимир Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Ковальчук Андрій Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Кузнєцов Олександр Леонідович кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Карлов Антон Дмитрович, курсант-магістрант, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків

Open topic »

05.05.2023 13:40

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ ЩОДО СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАДВОДНИХ ТА ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Кузнєцов Олександр Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Нос Андрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Лукашук Олена В'ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків; Бєсова Оксана Василівна, кандидат технічних наук, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків

Open topic »

27.04.2023 16:00

РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ В BLUETOOTH: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

[3. Technical sciences]

Author: Озерчук Ігор Михайлович, провідний науковий співробітник, Український науково-дослідного інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, м. Київ

Open topic »

02.05.2023 14:41

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПАРАМЕТРИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗГАЛУЖЕНИХ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Ткачівський Святослав Васильович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

02.05.2023 14:51

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПАРАМЕТРИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Крупяк Ярослав Тарасович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

02.05.2023 15:10

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕВЕРСНИХ РЕЖИМІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Хай Руслан Васильович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

23.04.2023 22:08

ОГРУНТУВАННЯ ПЕРЕВАГ МОСТОВОГО ТА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

[3. Technical sciences]

Author: Теслюк Геннадій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Клименко Олександр Володимирович, асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Калга Костянтин Вікторович, студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Open topic »

08.05.2023 19:20

НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ. ЧЕТВЕРТИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ – ЗАКОН МАКСИМА ЯКОВЕНКА

[3. Technical sciences]

Author: Яковенко Максим Петрович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024